מיומנויות של המאה ה 21 במערכת החינוך בפינלנד

מערכת החינוך בפינלנד מנסה, מזה כמה שנים להביא לייצוג יותר מעשי של מיומנויות המאה ה? 21 בבתי הספר . הפינים מקדישים לכך מחשבה , בסיוע האוניברסיטאות המקומיות ומומחים לחינוך.
היישום בפועל של מיומנויות אלו בבתי הספר בפינלנד עדיין לא בוצע הלכה למעשה. עם זאת, הפינים לא ויתרו על התוכניות שלהם ליישום הדרגתי של מיומנויות אלו.
הגישה של המודל הפיני מפורטת בשלושה סעיפים, המדגישים למידה שיתופית ולמידה פעילה הממוקדת בפתרון בעיות:
1.     למידה קואופרטיביתלמידה שמטרתהיצירת תוצר משותף ע"י קבוצת לומדים;
2.     למידה קולבוראטיביתלמידה מבוססתפתרון בעיות ושיתוף (הדגש על תהליך משותף ולאו דווקא תוצר משותף);
3.     אסטרטגיות למידה פעילהבלמידההפעילה, תהליך עיבוד המידע ויצירת הידע דורש אוריינטציה שלפתרוןבעיות  חשיבה ביקורתיתויכולת להערכתמידע. היעד המרכזי של עיבוד מידעויצירת ידע הוא שהלומד יתבסס על יישום של ידע קודם ויבנה ידע חדש בתהליכיםקוגניטיביים
הפינים מונים שמונה מיומנויות שיש להקנות לתלמידים במאה ה? 21:
1.     יכולות ללמידה עצמית ושיתופית;
2.     תרבות של שיח ודיאלוג ביקורתי;
3.     כישורי כתיבת עבודה אקדמית;
4.     אוריינות מידע ("מידענות" );
5.     שימוש בטכנולוגיות התקשוב;
6.     כישורי תקשורת עם עמיתים קרובים ורחוקים;
7.     מיומנויות תיעוד תהליכים;
8.     מיומנויות פרסום והפצה.
 
מקור :
Anne Nevgi , Päivi Virtanen and Hannele Niemi . Supporting students to develop collaborative learning skills in technology-based environments, British Journal of Educational Technology , Volume 37 Issue 6, Pages 937 – 947 , Published Online: 30 Oct 2006
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?