מיומנויות מספריות בסיסיות ללימודי מתמטיקה אצל ילדים בגילאי חמש עד שמונה – מודל עבודה למחנכים

Aunioa , P. & Räsänenb, P. (2016). Core numerical skills for learning mathematics in children aged five to eight years – a working model for educators. European Early Childhood Education Research Journal, 24, 5, 684–704, http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2014.996424

רקע

מיומנויות יסודיות בחשבון חיוניות לתפקוד בחיי היומיום, ומספקות את הבסיס ללימודים מתקדמים יותר במתמטיקה ולהצלחה בעולם העבודה. הכוונה היא גם ליכולת לחשב חישובים וגם להבנה של רעיונות ועקרונות מתמטיים. מחקרים הראו כי ילדים שנכנסים לגן עם מיומנויות נחותות, מפגינים מיומנויות נחותות מחבריהם גם בשנות בית הספר המאוחרות יותר.

מטרת המחקר

מחקר זה נועד לאתר את הגורמים הנומריים הקריטיים ביותר לפיתוח של מיומנויות מתמטיות אצל ילדים בגילאי חמש עד שמונה. החוקרים חילקו מיומנויות אלה לארבע קבוצות עיקריות בהתבסס על תוצאות של מחקרי אורך.

המלצות

על גננות ומורים להתמקד בארבע מיומנויות מרכזיות:

  1. מובן סמלי ובלתי סמלי של מספרים (symbolic and non-symbolic number sense).
  2. הבנה של יחסים מתמטיים: עקרונות מתמטיים-לוגיים מוקדמים; עקרונות אריתמטיים; סימני פעולות החשבונות (למשל + או - ); ערך-המקום; והשיטה העשרונית.
  3. מיומנויות ספירה ומנייה: ידיעה של סמלי מספרים; רצפים מילוליים של מספרים (למשל מ"אחד" עד "עשר"); ומנייה של אובייקטים קונקרטיים.
  4. מיומנויות בסיסיות באריתמטיקה: קומבינציות אריתמטיות; מיומנויות חיבור וחיסור עם סמלי מספרים.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

מרד הסְפָרוֹת: ללמד חשבון אחרת

פיתוח אוריינות מתמטית בסביבה מתוקשבת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya