מיומנויות למידה: שימוש במפות מושגים

מפת מושגים היא צורה גראפית להציג מידע. השיטה כצורת ייצוגשל מידע פותחה בשנות השמונים על ידי Joseph  Novak ונמצאת בשימוש כיום בכל התחומים.  לשימוש במפת מושגים מספר יתרונות על שיטה היררכית רגילה של תצוגת נושאים:

1.מפת מושגים משתמשת באותה צורת הבניית ידע כמו המוח שלנו - רשת של מושגים ורעיונות וקשרים ביניהם. מפת מושגים למעשה דומה גם באופיה לרשת האינטרנט והקישורים שבין האתרים והדפים.
2.במבט אחד אפשר לקבל מושג טוב לגבי נקודות המפתח.
3.אפשר לראות את סוג הקשרים שבין המושגים ונקודות המפתח.
4.מפת מושגים מפתחת ראיה מערכתית וכוללנית.
5.מפת מושגים מפתחת רמת הבנה מעמיקה של הנלמד מכיוון שמאתרת מהר מאד חסרים וחורים בידע ובהבנה
 
 
 ד"ר רות אמיר מדגימה כיצד להשתמש במפת מושגים
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya