מיומנויות דיגיטליות בדור ה-Z: שאלות מפתח בתכניות הלימודים בבית הספר היסודי

Pérez-Escoda, A., Castro-Zubizarreta, A. & Fandos-Igado, M. (2016), Digital Skills in the Z Generation: Key Questions for a Curricular Introduction in Primary School. Comunicar, 24, 49, 71-79

 

התלכדות מדיה (media convergence) היא תהליך המאפיין את השנים האחרונות ואשר כתוצאה ממנו ניתן לבצע מספר פעולות שונות במכשיר אחד, וכן להעביר מידע מסוים בין סוגי מכשירים שונים – למשל, סרטון המופץ במחשבים, בסמארטפונים ובטלוויזיה. תהליך זה, לצד השימוש המרובה במכשירים המחוברים לרשת, מחולל שינויים בדרך שבה הדורות החדשים לומדים וניגשים למידע. לפיכך, בני דור ה-Z (ילידי שנות ה-2000) חייבים לרכוש מיומנויות דיגיטליות חדשות אם ברצונם להתמודד עם אתגרי החברה הדיגיטלית.

מחקר כמותני זה, שנערך בקרב מדגם של 678 תלמידי בית הספר היסודי, נועד לספק מצע אמפירי בעניין רמת המיומנויות הדיגיטליות של תלמידי דור ה-Z.

הממצאים מראים כי רכישת יכולות דיגיטליות אינה מתרחשת מאליה עם השימוש במכשירים שונים, אלא היא עניין הדורש הדרכה ספציפית. בלא הדרכה כזו, עלול להיווצר שסע דיגיטלי שיפריד בין אלה שקיבלו הדרכה כזו ובין אלה שלא. היעדרה של שונות מובהקת ברמת המיומנות הדיגיטלית של תלמידים אינו תוצאה של פעילות בית ספרית, אלא של פעילויות טכנולוגיות במסגרות בלתי פורמליות.

הממצאים מצביעים על הצורך לטפח יכולות דיגיטליות בבית הספר, תוך התמקדות בפיתוח שיטתי ובהעצמה של יכולות אלה מעבר למה שנעשה במסגרות הבלתי פורמליות – במטרה להגיע לרמה אקדמית, ובכך לאפשר לתלמידים גישה לשוק העבודה העתידי.

 

לתקציר באנגלית

 

לקריאה נוספת

מורי דור ה-Z ומיומנויותיהם הדיגיטליות

איך לקדם הוראה המשלבת טכנולוגיה: מה (עוד) צריך לעשות?

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya