מיומנויות דיגיטאליות ללמידה

מיומנויות דיגיטאליות ללמידה – Martin & Magidan
 
בשנת 2006 פורסם ספר בעריכת אלן מרטין ודן מדיגן, המקבץ 21 מאמרים משובחים על מכלול הסוגיות של הקניית מיומנויות רלבנטיות בעידן הדיגיטאלי. יש בספר ניתוח של המיומנויות המייצגות כיום את הדרישה למיזוג בין תכנים ותקשורת.
נקודות עיקריות במאמרים:
·       המעבר מסביבות למידה מסורתיות לסביבות מתוקשבות מחייב את מערכות החינוך בעולם להטמיע מיומנויות מידע המשקפות התפתחויות טכנולוגיות וקוגניטיביות של עולם העבודה מחוץ לביה"ס . מדובר, לכן , במהלך שיש לעדכן אותו כל הזמן לאור השינויים במקומות העבודה כיום.
·       כאשר מדברים על הקניית מיומנויות דיגיטאליות, אין הכוונה רק למיומנויות מידע , אלא גם למיומנויות של למידה אוטונומית (למידה עצמית מוכוונת) . עומס המידע הדיגיטאלי מחייב להקנות לתלמידים יכולת אוטונומית של פעולה רציפה , שקולה, מתוכננת , ממוקדת ומכוונת . לכן , מיומנויות המאה ה21 אינן רק מיומנויות טכניות של הערכת סוגי מידע וארגון מידע אלא גם יכולות של התמודדות עצמית עם עומסי מידע .
·       החסך במיומנויות קוגניטיביות של למידה עצמית מתגלה לא רק באוניברסיטה אלא גם במקום העבודה המודרני כיום ולכן יש להנחיל אותן כבר מביה"ס היסודי ועד סיום התיכון .
·       כאשר מדברים על מיומנויות מידע דיגיטאליות לתלמידים, שוכחים כי בעצם גם המורים זקוקים להקניה מעמיקה של מיומנויות אלו. כל מערכת חינוך המגבשת תפיסת עולם ברורה של תוכניות לימוד להקניית מיומנויות מידע ומיומנויות תקשוב, חייבת להבין כי הכשרת המורים בתחום זה היא חלקית מאד ולעתים אף שטחית מאד. לכן , המהלך של גיבוש תכניות למיומנויות מידע חייב להתפרס בו-זמנית במישור המורים ובמישור התלמידים.
·       מיומנויות המאה ה? 21 פירושן גם יכולת עבודה בצוות ויכולת השתלבות בקהילות מקוונות (Online Communities) או ברשתות חברתיות מתוקשבות. כאשר תלמיד הוא בעל יכולת טובות בתחום המידע אך חסר יכולת להפיץ מידע בקבוצה או לחלוק ידע בקהילה, התרומה שלו למאה ה? 21 היא מוגבלת. לכן , בתי הספר חייבים להנחיל את מיומנויות המידע בסביבת עבודה שיתופית ולהכשיר את התלמיד לחלוק את המידע ולדעת כיצד להפיצו לצוותים בקהילה .
 לסיכום , מיומנויות המאה ה? 21 הן אינטגרציה בין מיומנויות מידע ובין מיומנויות של למידה אוטונומית שמאפשרת לתלמיד להיות לומד עצמאי בכל שלב ולדעת לתכנן מראש את כל שלבי פעולתו מאיסוף מידע , הערכתו , הפקתו והפצתו לקהילה.
 מקור :
MARTIN, Allan and MADIGAN, Dan (eds.)Digital Literacies for Learning.
London: Facet Publishing. 2006.. ISBN 978-1856045636
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya