מיומנויות איתור וניתוח מידע בתחום מדעי – טכנולוגי

מקור: אתר מוט"ב, האוניברסיטה הפתוחה

ראו קובץ מצורף מצד ימין

כיצד להפעיל תלמידים במטלות חקר מידעניות? במסמך מוצגים מודלים שונים לביצוע שלבי האיתור והערכת המידע. המודל הראשון פותח באתר מוט"ב באוניברסיטה הפתוחה. במהלך איתור וניתוח מידע ישתמש הלומד במיומנויות בשלוש רמות עיקריות: איתור ראשוני של המידע, הערכה ראשונית של המידע וניתוח ראשוני של המידע. רמות אלו כוללות מיומנויות כמו: איתור ראשוני של המידע, קידוד ידע ממקורות מגוונים, זיהוי מקור המידע, ניתוח ראשוני של המידע, זיהוי רעיונות מרכזיים. יכולת לזהות עיקר מטפל. בדיקת התאמה בין נתונים המתוארים בטבלאות, גרפים ותיאורים מילוליים. הבחנה בין עובדות להשערות. בהמשך מוצגים מודלים חינוכיים לחקר מידע בעולם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya