מיהו המורה הנושר? מאפיינים דמוגרפיים, תעסוקתיים ומוסדיים של הנושרים מהוראה

ארביב-אלישיב, ר' וצימרמן, ו' (2015).מיהו המורה הנושר? מאפיינים דמוגרפיים, תעסוקתיים ומוסדיים של הנושרים מהוראה. דפים, 59, 206-175.

נשירה של מורים ממערכת החינוך היא תופעה חברתית אשר מתרחבת בהתמדה בעשורים האחרונים במדינות רבות בעולם המערבי. מורים נוטים לעזוב את תחום ההוראה, בעיקר בתחילת דרכם, לרבות שיעור לא מבוטל של מורים מוכשרים. לתופעה זו יש השפעות שליליות על דרך ההתנהלות של תהליכי למידה.

בישראל לא נערך בעשור האחרון מחקר מקיף על אודות ממדי התופעה, וזאת למרות שינויים שהתרחשו בתהליך הכשרת המורים בתקופה זו. המחקר המוצג במאמר זה מבקש לתאר את תופעת הנשירה בקרב מורים בישראל, וזאת על מנת לעמוד על הגורמים אשר מניעים את התהליך ומובילים מורים רבים להחלטה לעזוב את התחום.

במחקר נעשה מעקב אחַר הקריירה המקצועית של 20,585 מורים. כמו כן נערכו ראיונות חצי מּובְנים עם 12 'מורים נושרים'. מממצאי המחקר עולה כי הנשירה מההוראה היא תוצר של שני תהליכים: סלקציה עצמית והשתלבות בארגון החינוכי. המאפיינים הדמוגרפיים וההון האנושי של המורה מניעים תהליך של סלקציה עצמית, והם מושפעים מתפיסת ההזדמנויות התעסוקתיות העומדות לרשות המורה.

בד בבד, המאפיינים התעסוקתיים של המשרה אשר נמצא כי הם המשמעותיים ביותר בניבוי תהליכי הנשירה מהוראה, קובעים את מידת השתלבותו של המורה בארגון החינוכי: מצב של חסך מוביל לתחושת מצוקה ובמידה רבה לשחיקה של המורה, ואילו שביעות רצון מובילה לתחושת שייכות לארגון החינוכי. כל אלה מכריעים אם לנשור מההוראה או להתמיד בה.

לגיליון המלא של דפים, 59

ראו גם:

מורים תחת מכבש השחיקה

יתר כישורים ונשירה מהוראה : המקרה של בוגרי תוכניות המצוינים

רפורמת אופק חדש הובילה לעלייה בשיעורי הנשירה מהוראה, האומנם?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya