למידה משולבת (היברידית): סקירה לבקשת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך

צבירן, ל' ומורגנשטרן, ע' (2020). למידה משולבת (היברידית): סקירה לבקשת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך

עיקרי הדברים:

 • למידה משולבת היא שילוב מיטבי בין למידה בכל מקום (כולל למידה מקוונת) ובין למידה פנים מול פנים בכיתה
 • מגפת הקורונה הגבירה את העניין של מערכת החינוך ביישום למידה מעורבת כדי לבחון ולספק מענים לניהול תהליך חינוך רציף, איכותי ומותאם במצבי חירום
 • עם זאת, למידה משולבת היא גישה פדגוגית חשובה שלמערכת החינוך צריך להיות עניין ליישמה באופן נרחב גם במצב שגרה, בשל יכולותיה
 • הלמידה המשולבת תומכת בהתקדמות אישית ומבוססת על הבנת תכנים על ידי הלומדים, ולא על לוחות זמנים כלליים הנקבעים מראש

מתוך 4 מיליון ילדים לפחות שלומדים בחינוך ביתי בארה''ב, יותר ממיליון ילדים (28%) מבקרים בין יום אחד לארבעה ימים בשבוע בבית ספר ''רגיל''. למידה משולבת היא שילוב מיטבי בין למידה בכל מקום (כולל למידה מקוונת) ובין למידה פנים מול פנים בכיתה. שילוב זה מאפשר למידה עצמאית ומותאמת אישית בהיבטי זמן, מקום, אופן, ונתיב הלמידה ותומך בפעלנות (agency) הלומד.

 לסקירה המלאה

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא למידה משולבת

גישת הלמידה המשולבת, המכונה גם למידה היברידית או למידה מעורבת, מוכרת בעולם החינוך זה שנים. מגפת הקורונה הגבירה את העניין של מערכת החינוך ביישום גישה זו כדי לבחון ולספק מענים לניהול תהליך חינוך רציף, איכותי ומותאם במצבי חירום, שבהם מוסדות החינוך מושבתים והלמידה מתבצעת מהבית, ובמצבי ביניים בהם הלמידה מתבצעת לסירוגין במוסדות החינוך ומרחוק מהבית.

עם זאת, למידה משולבת היא גישה פדגוגית חשובה שלמערכת החינוך צריך להיות עניין ליישמה באופן נרחב גם במצב שגרה, בשל יכולותיה:

 1. לספק מענה איכותי ומותאם אישית למגוון צרכי הלומדים.
 2. להוות פלטפורמה להתפתחות כשירויות נדרשות למציאות משתנה ועתיד לא ידוע, כגון פעלנות (agency) ויכולת למידה על פני החיים.
 3. לקדם פדגוגיה חדשנית.
 4. לספק מענה לאתגרים ארגוניים.

למידה משולבת מיטבית מורכבת מרצף מהלכים עקבי, מובנה ואינטגרטיבי המשלב למידה בממדים

שונים. הלמידה המשולבת משלבת צירופים משתנים בין למידה מרחוק ופנים מול פנים, למידה מקוונת ושאינה מקוונת, למידה סינכרונית וא-סינכרונית, ולמידה אחידה ומותאמת אישית.

בלמידה המשולבת נעשה שימוש בהערכה כדי לתמוך בהתקדמות המבוססת על הבנת תכנים על ידי הלומדים, בניגוד למצב בו ההתקדמות מבוססת על לוחות זמנים הנקבעים מראש.

 

מטרות הלמידה המשולבת:

 1. ליצור סביבת לימודים הנותנת מענה לצרכים הקוגנטיביים, רגשיים-חברתיים ובריאותיים של הלומדים, במצבי חירום (קורונה, עימות צבאי) ושגרה.
 2. לתת מענה הן לצרכי הלומד והן לאתגרים ארגוניים, כגון הוראה מרוחקת של מורה למספר רב של לומדים המתבססת על איגום משאבים והקצאתם באופן יעיל.

 

יתרונות הלמידה המשולבת:

 1. מעורבות גדולה של הלומד בתהליך הלמידה.
 2. למידה בהתאמה ובקצב אישי.
 3. אינטראקציה אישית בין מורה ותלמיד.
 4. היזון מיידי.
 5. גמישות של מקום הלמידה.
 6. זמינות מתמדת של חומרי הלימוד.
 7. ויסות והתאמת סביבת ההוראה והלמידה לצרכים ולאילוצים.
 8. תמיכה בהיקף השתתפות נרחב של הלומדים.
 9. תהליך למידה והוראה המבוסס על תמהיל אופטימלי של משאבים.

 

התלמידים

תהליך הלמידה המשולבת מפתח בלומדים פעלנות, והם לומדים לנהל את זמנם כך שיוכלו ללמוד יותר בפחות שעות, לפתח תחומי עניין ולהגדיל את שעות הפנאי שלהם. האינטראקציה בבית הספר מוקדשת יותר לפעילויות קבוצתיות וחברתיות.

במודלים שונים של החינוך המשולב המפגש של המורה והלומד נעשה בקבוצות קטנות יותר, וכך זוכה הלומד ליחס אישי ולעזרה מותאמת לצרכיו. ללומדים יש זמן לעכל מנטלית את הסביבה והחברה הבית ספרית, שגורמת לרבים מהם גירוי יתר ואף למצבי חרדה, והם מגיעים לבית הספר רעננים וממוקדים במשימות אותן עליהם לבצע, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם האתגרים שהסביבה והחברה הבית ספרית מעמידים לפניהם.

הזמן הקצוב למשימות בית הספר מעודד ניהול זמן איכותי מצד הלומדים, ומראה להם את החשיבות שיש להם בתהליך החינוך.

 

המורים

המורים בחינוך המשולב הופכים למנחים ומלווים במקום לכלי להעברת חומר. האווירה בכיתה חמה, נינוחה ורגועה יותר בגלל שהילדים נחו בבית. המורים מעבירים את השיעור במהירות וביעילות מכיוון שהילדים מגיעים לשיעור מוכנים ובקיאים בחומר, ורובם עומדים בקצב. כלים למשוב והערכה מיידים של הלמידה בבית/ המקוונת מאפשרים לאתר ולתת תשומת לב רבה יותר ללומדים המתקשים בחומר הנלמד.

מורים בחינוך המשולב יכולים להעביר להורים משימות מורכבות כמו דיונים על ערכים, או מיניות, ובכלל להימנע משיחות "כבדות" בקבוצה או מללמד את הילדים דברים בניגוד לדעתם של הוריהם.

הלמידה המשולבת מאפשרת להגביר את המוטיבציה בקרב המורים שכן היא פותחת בפניהם אפשרויות לפעול ולהגיע להישגים, לקבל הכרה, ליטול על עצמם אחריות, ולהתפתח במסלול הקריירה האישי. כדי לממש פוטנציאל זה, על בתי הספר ליצור תפקידי הוראה חדשים, להכיר במנהיגות הנוגעת ללמידה המשולבת, להכיר במיומנויות חדשות שנרכשות כמיקרו-הכשרה, ולאפשר למורים ללמד בצוותי הוראה משותפים.

 

ההורים

הורים רבים בחינוך המשולב מדגישים את המתנה הגדולה - הזמן. בעולם שמתקדם בקצב מהיר יותר ויותר, יש להיאבק על האפשרות לבלות בחיק המשפחה: בפעילות לימודית, בטיולים בטבע או בפעילויות תרבות. עצם הבילוי המשותף מחזיר להורים ולילדים זמן משותף שנגזל מהם. הבריאות המנטלית של הילדים הנגזרת מחיים נינוחים יותר, תוך פיתוח יכולות ניהול הזמן, פעלנות, ולמידה עצמית מחזקים את הבחירה של ההורים בחינוך משולב.

החינוך המשולב עוזר הן למוסדות החינוך והשלטון והן להורים לאגם משאבים ולחסוך עלויות על ידי שימוש בטכנולוגיות חדשניות, הפחתת שעות הוראה, ושימוש יעיל בזמנם של המורים והלומדים.

 

אתגרי הלמידה המשולבת

 1. קיום תשתית טכנולוגית מספקת.
 2. שליטת מורים ולומדים במיומנויות חיוניות (אוריינות טכנולוגית, יכולת למידה עצמית וכו.).
 3. סביבת למידה מרוחקת מספקת (כולל תמיכת הורים לתלמידים בגילאים הצעירים).
 4. בניית תהליך למידה משולבת מיטבי, עקבי ורציף.
 5. נכונות של מורים ותלמידים לבחון ולאמץ חדשנות.
 6. שוויון הזדמנויות - המורים במערכת החינוך המשולב צריכים להשתמש בכלי ההערכה והמשוב הטכנולוגיים ובאפשרות ליצור קשר הדוק יותר עם הלומדים כדי לאתר ולקדם את אלה שאין להם התנאים ללמידה איכותית בבית או מחוץ לכותלי הכיתה.
 7. משאבים ותשתית - כדי להקים תשתית פדגוגית וארגונית לחינוך משולב, על בתי הספר, המועצות המקומיות ומשרד החינוך להקצות משאבים, כוח אדם וזמן כדי להקים ולהריץ פיילוטים של מסגרות כאלה.

 

מודלים של למידה משולבת

מודל הסבב: התלמידים נעים בין תחנות של למידה מקוונת, עבודה בקבוצה ולמידה פרונטלית/ דיון כיתתי.

מודל הכיתה ההפוכה: הלומדים מקדישים זמן ללימוד תיאורטי באופן אישי, ומגיעים לכיתה לעיסוק מעמיק בתכני הלימוד - דיון, פעילויות חקר, תרגול ועבודה משותפת, וחוזר חלילה.

המודל הגמיש: מידת האינטראקציה בין המורה והלומד נקבעת לפי צרכיו של הלומד, ולמידה מקוונת, מקרוב או מרחוק, משלימה את האינטראקציה הזאת.

מודל השילוב העצמי: הלומד בוחר את מינון הלמידה המקוונת כהשלמה ותמיכה לחומר הנלמד בכיתה.

מודל העשרה וירטואלי: רוב הלימוד מתבצע באמצעים מקוונים והמפגשים פנים אל פנים באים להשלים את תהליך הלימוד.

מודל בחירה מאפשרויות: הלומד יכול לבחור ללמוד נושאים עם מורים באופן מקוון, כתוספת למערכת הרגילה. מודל זה מעניק ללומדים גמישות רבה יותר בנוגע ללוח הזמנים שלהם.

 

רעיונות לתפישות בית ספריות מבוססות למידה משולבת

מעבר ליישום מודלים של למידה משולבת בבתי הספר הקיימים, ניתן ליישם מודלים בית ספריים

כוללים שהרעיון המסדר והמעצב אותם הוא גישת הלמידה המשולבת.

חינוך ביתי משולב: מודל החינוך הביתי המשולב הוא התפתחות והרחבה של מודל החינוך הביתי (Homeschooling), שבו לוקחים ההורים אחריות מלאה על חינוך ילדיהם כדי להביא לידי ביטוי מלא את יכולותיהם הפדגוגיות ושאיפותיהם לגבי החינוך הרצוי בעיניהם עבור ילדיהם.

למידה משולבת במקומות עבודה: מודל זה משלב למידת ידע מיומנויות וערכים בין כותלי בית הספר עם התנסות מעשית במסגרת מקומות עבודה.

רשת המולטי סקול: הרעיון המרכזי של רשת המולטי-סקול הוא שכל בתי הספר ברשת יכולים להציע שירותי למידה והוראה לכל תלמידי הרשת. לכל תלמיד יש בית ספר אם המהווה את מרכז השייכות שלו ואחראי על חניכתו וצמיחתו האישית הכוללת. מעבר לכך יכול התלמיד לצרוך שירותי למידה והוראה מכלל בתי הספר ההיקפיים הקיימים ברשת באמצעות מערכת שוק לימודים המאפשרת למורים להציע קורסים ולתלמידים לבחור מתוכם ולהרכיב מהם תוכנית למידה אישית. הלמידה מתבצעת באופן משולב הן בבית ספר האם והן מול בתי הספר ההיקפים ברשת.

 

איך זה עובד בשטח?

 26 מדינות בארה''ב מתירות לילדים בחינוך הביתי להשתתף בשיעורים בבתי ספר רגילים. חלקן מתנות את ההשתתפות בלמידת שיעורי ליבה בבית, חלקן מכירות בילדים כמבקרים לסירוגין בבתי ספר ציבוריים וחלקן מכירות בהן כתלמידים של בתי ספר פרטיים.

מסגרות תקציביות שונות מאפשרות לבתי הספר ולהורים לממן ואפילו להרוויח מהסדר זה, מכיוון שתקציבי החינוך לילדים מגיעים לבתי הספר, אם ישירות ואם בעקיפין, מהמדינה.

ישנן רשתות של בתי ספר לחינוך משולב, בתי ספר דתיים, אנתרופוסופיים וכאלה שמתאימים לצרכי וערכי הקהילה שבה הם מוקמים.

האתר Blended learning Universe נותן מענה, שלב אחרי שלב, לכל מי שרוצה לעצב ולבנות מסגרת חינוכית משולבת.

 

סיכום

בתי ספר היברידים מתרכזים בפתרון מעט בעיות חשובות, ולא בהרבה בעיות משניות. התהליך החינוכי מתפתח בהתאם ליכולותיו של הלומד ולא לפי לוח זמנים והספק של חומר שיש ללמוד.

אף על פי שרשימות ההמתנה לבתי ספר כאלה בארה''ב מלאות, החינוך ההיברידי נמצא עדיין בחיתוליו, ויהיה מעניין לראות האם התפישה החינוכית הזאת תצליח להביא אליה את ההמונים.

אגף מחקר ופיתוח של משרד החינוך ממליץ על גיבוש ושילוב גישת הלמידה המשולבת בתפישת הלמידה של המשרד, שילוב גישת הלמידה המשולבת בתוכניות הלימודים, הנגשת גישת הלמידה המשולבת לשטח במגוון ערוצים, פיתוח גישת הלמידה המותאמת אישית, ויישום גישת למידה משולבת בראייה של הלומד כאדם שלם.

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya