מחשבים ניידים ותלמידים בסיכון

מקור:
 
LAPTOPS FOR HIGH-RISK STUDENTS: EMPOWERMENT AND PERSONALIZATION IN A STANDARDS-BASED LEARNING ENVIRONMENT. Studies in Educational Evaluation, Dec2006, Vol. 32 Issue 4, p289-316, 28p
 
באיזו מידה פרויקטי למידה מתוקשבים המבוססים על מחשבים ניידים תורמים להצלחתם בלימודים של תלמידים בסיכון? (תלמידים מאוכלוסיות מצוקה או שכונות של מעוטי יכולת בהן אין תרבות למידה מבוססת ותומכת- קשיים בלמידה וקשיי הסתגלות עלולים להוליד כישלון בבית הספר ואף להביא לניתוק מהפעילויות בבית הספר). מחקר רב-שנתי בארה"ב (משולב כמותי ואיכותני) בדק באופן מעמיק את ההתמודדות של תלמידים בסיכון בכיתות ו' אשר צוידו במחשבים אישיים ניידים ובאינטרנט אלחוטי בסביבות ביה"ס בו למדו. המחקר מצא כי המחשבים הניידים מעצימים את האחריות ללמידה של התלמידים בסיכון, מפתחים אצלם יכולת חקר יחידנית גבוהה יותר בהשוואה לתלמידים בסיכון בבתי ספר בקבוצת הביקורת שלמדו ללא מחשבים ניידים. עם זאת, העמקת הלמידה היחידנית של התלמידים שלמדו עם מחשבים ניידים לא הגיעה למיצוי בסביבת הלמידה בגלל המבנה ההומוגני של ביה"ס ובגלל הלחצים של התקדמות בתכנית הלימודים והתכנים המוכתבת על ידי סטנדרטים של משרד החינוך במדינת וושינגטון שם נערך הניסוי והופעל הפרויקט. ההתנגשות בין דרישות ההערכה הנורמטיבית מבוססת הסטנדרטים ובין הלמידה היחידנית של תלמידים בביה"ס הופכת לרועץ לתלמידים בסיכון גם כאשר הם מגלים עניין וסקרנות בלמידה
 
מידע על החוקרת הראשית במחקר ההערכה הרב- שנתי, Linda Mabry
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya