מחשבים בכיתה והמורה בפינה

מקור וקרדיט: הד החינוך , דצמבר 2010
כולם מדברים על הצורך ליישם את טכנולוגיות התקשוב בהוראה ובלמידה, אבל הטכנולוגיות נתקעות בשער בית הספר ובדלת הכיתה. בשער ובדלת ניצבים שישה חסמים. אחד מהם הוא היעדר תמיכה במורים .
ד"ר עוזי מלמד מתאר במאמרו חסמים עיקריים אשר גורמים לטכנולוגיות התקשוב להיתקע בשער בית הספר ובדלת הכיתה .

1 - תשתיות - כאשר תשתיות התקשוב אינן זמינות למורה ולתלמידיו אי אפשר לשלבן בהוראה ובלמידה . בסיסי - לא ? אבל גם כאשר ישנן תשתיות יש לשים לב מה נעשה איתן : פייסבוק , "העתק הדבק " או עבודה באתר הבית ספרי ?
2 - שליטה בטכנולוגיות התקשוב - והכוונה לשליטה לא רק במנועי חיפוש או גליון אלקטרוני וכו' אלא להכיר כלים לשיתוף מידע ומסמכים ולדעת לפתוח ולנהל קבוצות ברשתות החברתיות , להכיר כלים לארגון ועיבוד מידע , כלים אשר ישמשו ללמידה אוטונומית , ללמידה שיתופית , לחקר , לדיונים , לפתרון דילמות ולאסטרטגיות הוראה אחרות.
3 - מטרות חינוכיות חדשות - כדי שמורים יאמצו פדגוגיות המתאימות למאה העשרים ואחת עליהם להבין את "מיומנויות המאה העשרים ואחת " , ולהכיר מודלים לדידקטיקות המפתחות אותן . כיום רוב המורים אינם נחשפים למודלים אלו . רוב המרצים מקנים את תורתם הסדורה "מן הקתדרה " , תלמידיהם קשובים למוצא פיהם "והחדשנים " שביניהם מקפידים להקליד כל מילה במחשב הנייד .
4 - תרבות בית ספרית - כאשר תרבות בית הספר לוחצת ל "שיפור ההישגים הלימודיים " - המורה לא יסטה מנושאי הלימוד המוכתבים מראש .
5 - מדיניות ומציאות - המורים נאלצים להתמודד עם הפער שיש בין קווי המדיניות והיעדים הכללים של החינוך לבין יעדי התקשוב והמטלות שהם נדרשים ליישם בפועל בכיתה . על פי הבנתי : תכנית לימודים מוכתבת מראש , דרישה להישגים , עבודה בתכנים מוכתבים מראש - כל אלו מיצרים את כניסת התקשוב לכיתה .
6 - " והמורה בפינה " - מורים הרוצים להתמודד עם האתגר ולאמץ את אמצעי התקשוב - נדרשים למאמץ לא מבוטל . המורים זקוקים לתמיכה , ( טכנית ופדגוגית ) השתלמויות ובעיקר להבנה : שרק בכוחם של המורים ניתן יהיה לעבור את סף הדלת .
מחשבים בכיתה והמורה בפינה

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  _ אני חושב שגם זה מתחיל מהבית, להורים יש חלק בלתי מבוטל להכניס את התלמיד לעולם התקשוב , גם זה תלוי בתקציב של בית הספר , בהתייחסות למגזר הערבי , יש פער עצום מבחינת תשתית וכלים על מנת לעבור את סף הדלת

  פורסמה ב 14/11/2020 ע״י סואעד עלאא

  אני חושבת שזה נכון, אם יש תשתית טובה המורה צריך מאמץ להתמודד עם אמצעי תקשוב. וזה לא מופיע בסביבה בית ספרית. המורה צריך להיות אחראי על התלמידים וגם צופה אותם. וזה ימשך אותו זמן ויסטה מנושאי הלימוד. וגם זה צריך מהמורה משמעות עם התלמידים, ובזמן זה זה יהיה קשה על המורה שיוצפה בכל מה התלמידים עושים ןאם הם בנושא הלמידה.

  פורסמה ב 30/10/2019 ע״י אימאן חוטבא
  מה דעתך?
yyya