מחשבות על דברים שעוברים ברוח: בשביל ההוראה

תאריך: 30-08-2018

ד"ר מילי אפשטיין-ינאי | מכללת לוינסקי לחינוך

להיות מורה' היא משימה המצריכה עבודה רבה, שכן היא כרוכה בתחומים בעלי  אתסטי, הדורשים חתירה לקראתם בכל פעם מחדש. בחתירה זו מתבטאת רוח האדם כשאיפה לעוד. המשמעות של 'להיות מורה' היא להיות מוכן להשתנות תוך כדי למידה כחלק מתהליך אין-סופי של פליאה, של סקרנות ושל חקרנות.

כותבת ד"ר מילי אפשטיין-ינאי : "במאמר זה אנסה לסרטט כיווני מחשבה המציגים עקרונות להוראה וללמידה שבהם אני מאמינה. ברצוני להציע נקודת מבט שאינה הולמת את האופי הכלכלי-הישגי של סדר היום העכשווי בנוגע ללמידה. החינוך לכוד ברשת תחרותית, תכליתית ואינסטרומנטלית, שמבטיחה תוצרים “מהירים, מדידים, כיפיים, ובמיוחד - עכשיו", מבלי לערב כמעט תהליכים של שינוי פנימי ושל התבוננות . " אדון כאן רק בקצה הקרחון של סוגיה מורכבת, הארוגה בשאלות בדבר מהות מעשה ההוראה ובדבר התנאים החברתיים שבהם הוא מתהווה . קול בתוכי אומר לי שאולי מהולות בדבריי הפרזה מסוימת והתלהבות ילדותית – טון נאיבי שאינו מתאים לימים של תכנון, של יישום ויכולת ביצוע; ובכל זאת, אני כותבת כדי לתפוס את רוח הדברים החמקמקים העוברים בין אדם לזולתו – רוח הנשארת חרוטה בזיכרון ומעוררת השראה עתידית. כי ככה, לדעתי, עובר מעשה הלימוד שהוא מוקד ההוראה – כמעשה שעתיד להתגלות" .

למאמר המלא של ד"ר מילי אפשטיין-ינאי בביטאון מכון מופ"ת , נובמבר 2012 , עמודים 49-54 .

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?