מחקר : תלמידי תיכון והשימוש ביישומי ה- Web 2.0

מקור וקרדיט :
 
Rosemary Luckin, Wilma Clark, Rebecca Graber, Kit Logan, Adrian Mee, Martin Oliver. "Do Web 2.0 tools really open the door to learning? Practices, perceptions and profiles of 1116-year-old students ", Learning, Media and Technology, Vol. 34, No. 2. (2009), pp. 87-104
Export
 
מטרת המחקר, שנערך בבתי ספר תיכוניים באנגליה הייתה לבדוק את העמדות והשימושים של תלמידי תיכון בטכנולוגיות מתוקשבות מסוג Web 2.0. אוכלוסיית היעד היו תלמידי תיכון בגילאי 11-16 שלמדו  ב27 בתי ספר תיכוניים ברחבי אנגליה. ממצאי המחקר מוכיחים כי למרבית התלמידים הייתה נגישות מלאה ליישומים טיפוסיים של Web 2.0 כגון , בלוגים, ויקי ורשתות חברתיות. דפוסי השימוש ביישומי הWeb 2.0 היו שונים למדי וניתן לחלק את המשתמשים לארבע קבוצות עיקריות: תלמידים הפועלים בגישה חוקרת , תלמידים המשתפים מידע בתקשורת , תלמידים המפיקים מידע ותלמידים המפיצים מידע בעיקר תוך ניצול יכולות הרשתות החברתיות.
בעוד מרבית התלמידים מגלים עניין רב ביישומי ה- Web 2.0 לא התפתחה אצלם הכרה מטה-קוגניטיבית בדבר בנייה משותפת של תחומי ידע או עריכה של תכנים משותפים. הממצאים מלמדים כי תלמידי התיכון מעורבים בעיקר ברמה הטכנית של יישומי ה- Web 2.0 , ללא סממנים מטה-קוגניטיביים של חקר, רפלקציה או ביקורתיות הנדרשת כיום בהתמודדות עם יישומי Web 2.0. המחקר ממליץ להפעיל את תלמידי התיכון  באנגליה בגישה של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה (higher order thinking skills) ולא להסתפק ברמה הטכנית השטחית של פעילות מתוקשבת בסביבת ה- Web 2.0.
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?