מחקר: תופעת הילדה הדחויה בכיתה

המחקר הראשון שעסק בתופעת הילדה הדחויה בכיתה הוצג ע"י מיכל רוזנברג מבית הספר הריאלי בחיפה במרכז הכרמל. מיכל, מחנכת כיתה ב' ומורה מקצועית לתנ"ך ולתרבות ישראל בחטיבת הביניים עומדת בפני סיום תואר שני במקרא באוניברסיטת חיפה ומשמשת אחראית על נושא איכות הסביבה בבית הספר. שאלת המחקר הייתה כיצד ניתן להתמודד עם הסוגיה של ילדה דחויה בכיתה שאלות משנה: מה הסיבה לדחייה?
מהם ביטוייה? ומהן דרכי הטיפול בה
?

'אוכלוסיית המחקר מנתה את מחנכת כיתה ד', תלמידה דחויה ומורה לספורט שליוותה את התלמידה גם בבית הספר הקודם בו למדה התלמידה.

כלי המחקר: היו ראיון עומק עם שלוש הנחקרות ותצפיות בשיעורים ובהפסקות.

סיכום הממצאים: מתוך ממצאי המחקר עולה שהסיבה העיקרית לדחיית הילדה הוא חסך שלה במיומנויות חברתיות. ניכרה רמה גבוהה של תוקפנות מצד הילדה, נראה שהילדה אינה יודעת כיצד ליצור קשר אחר עם הילדים ובית הספר אינו מצליח לתת מענה לבעיה.

מתוך הממצאים והספרות עלו המסקנות הבאות:
יש ליצור תחושת מחויבות של מחנכת הכיתה והצוות לפתרון הבעיה.  נחוץ לצייד את מחנכת הכיתה ואת המורים המקצועיים שמלמדים בכיתה זו בידע לגבי הדחייה ובדרכי התמודדות.
חשוב שגורם מקצועי יבנה תכנית אישית לסייע לילדה לרכוש מיומנויות  חברתיות .הקשבה לצרכי האחרים הסובבים אותה, ביטוי עצמי תוך התחשבות באחרים, כלים לפתרון קונפליקטים ועוד.  
יש לבנות תכנית התערבות גם עם הכיתה כקבוצה. חשוב לשתף את ההורים בתהליך.

מקור וקרדיט:
מגזין רוח אורנים , יוני 2011 , מכללת אורנים

ניצני שדה - מבחר מחקרי ביכורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya