מחקר שנערך במשך שנה לגבי פיתוח של הוראה שיתופית בארבעה בתי ספר פיניים

Takala, Marjatta, Uusitalo-Malmivaara, Lotta. " A one-year study of the development of co-teaching in four Finnish schools", European Journal of Special Needs Education; Aug2012, Vol. 27 Issue 3, p373-390.


במחקר המעקב הזה, נחקר פיתוח של הוראה שיתופית co-teaching בארבעה בתי ספר שונים בהלסינקי שבפינלנד.

המורים ענו על שאלון אלקטרוני שלוש פעמים במהלך שנה אחת.

העמדות לגבי הוראה שיתופית היו חיוביות אף על פי שתדירות ההוראה השיתופית נותרה נמוכה.

הוראה שיתופית נראתה כמצב מתפתח של הוראה ונאמר כי היא מתאימה עבור כל הנבדקים בבתי הספר.
המורים שמלמדים בחינוך המיוחד והמורים שמלמדים בכיתות רגילות היו בעלי הניסיון הרב ביותר בהוראה שיתופית.

רוב המשיבים לימדו במשותף 2-5 שיעורים בשבוע ונתון זה לא השתנה במהלך המחקר, אף על פי שהוצע תמריץ כספי לאלה שיגדילו את ההוראה השיתופית שלהם במהלך תקופת המחקר.

עבור המורים שלימדו בכיתות רגילות , נבחר ברוב המקרים מורה אחר בכיתה רגילה כשותף להוראה השיתופית.
מורים בחינוך המיוחד לימדו לעתים קרובות במשותף עם מורים מכיתה רגילה.

הסיבה הנפוצה ביותר בקרב המורים לכך שהם לא מעוניינים בהוראה שיתופית היא חוסר זמן לתכנון.
אולם 15 דקות נחשבו כזמן מספיק לתכנון שיעור אחד.

למשיבים לא היה ידע לגבי הוראה שיתופית.

ברוב המקרים הוזכרה קבלת תשומת לב רבה יותר כתועלת עבור התלמידים מההוראה השיתופית.
התועלות הגדולות ביותר של הוראה שיתופית עבור המורים יוחסו לשיתוף ולרווחה.

היתרונות והמכשולים של הוראה שיתופית נידונים וניתנת עצה מעשית.

קישור למאגר ERIC

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?