מחקר : שילוב Webinars בהוראת מדעי החברה

Mihai, Alexandra. "The Virtual Classroom: Teaching European Studies Through Webinars" , Mihai, Alexandra. European Political Science: EPS 13.1 (Mar 2014): 4-11.

ההתפתחות המהירה של שילוב "וויבנרים" (webinars ) בחינוך הגבוה , במכללות ובאוניברסיטאות באירופה ובארה"ב לא לוותה עד כה במחקרי מעקב בתחומי הפדגוגיה , ומכאן חשיבותו של המחקר הנוכחי המנסה להעריך את התועלות הפדגוגיות של העברת נושאי לימוד באמצעות webinars , כאשר חקר המקרה הוא בתחומי מדעי החברה באירופה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya