מחקר: שיטת הנהול המבוזרת במחוזות החינוך בארה"ב

מקור וקרדיט:
Higgins, MonicaYoung, LissaWeiner, JennieWlodarczyk, Steven ". Leaders: What Helps Team Member Learning? "Phi Delta Kappan, v91 n4 p41-45 Dec 2009-Jan 2010.
בשנים האחרונות מחוזות החינוך בארה"ב נוטים לעבור לשיטת ניהול מבוזרת יותר אשר מבוססת על צוותים הפועלים בהנחיה ובהשראה של מפקחים במחוז החינוכי.
מחקר שנערך במדינת קוניטקט , בדק לאורך זמן עשרים וחמישה צוותי ניהול שפעלו עפ"י שיטת הניהול המבוזרת והגיע למסקנה כי הליווי והנחייה של מפקחי החינוך שניתנו לצוותי הניהול המחוזיים פחות אפקטיבי בהשוואה לליווי עמיתים בצוות הניהול עצמו ולעמיתים המסייעים בצוותי ניהול אחרים.  כלומר, צוותי ניהול בחינוך (הן בשכבת הביניים והן מתוך מנהלי בתי הספר) זקוקים יותר ללמידת עמיתים ופחות להנחיה או השראה ישירה של בעלי תפקידים.
עוד נמצא כי הפעלת צוותי הניהול בצורה אפקטיבית תלויה בהגדרת ברורה של המשימות ואינה תלויה בגורמים בינאישיים.
קישור לתקציר באנגלית
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya