מחקר: קהילות מקוונות להתפתחות מקצועית של מורים- חסמים אפשריים

Najafi, Hedieh. Clarke, Anthony. "Web-Supported Communities for Professional Development: Five Cautions". Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. Vol. 8. No. 3, pp. 244- 263. 2008 .

הספרות העוסקת בהתפתחות מקצועית של מורים (TDP – Teacher Professional Development) גורסת כי תהליך הלמידה ורכישת הכישורים של מורים מתבצע בתחומיהן של קהילות בעלות יעדים משותפים, קהילות אשר מוקירות את חבריהן ומתמקדות בסוגיות של פרקטיקות שונות. על רקע זה, ניתן היה לצפות כי הוספתו של ממד מקוון לתהליך התפתחותם המקצועית של המורים יתרום להגשמת המטרות של קהילות אלו. אולם, מחקרים קודמים הוכיחו כי ההקמה והשימור של תמיכה מקוונת למען קהילות אלו הינה משימה מאתגרת וכלל לא פשוטה.

מטרת המחקר:
מאמר זה חוקר את חיוניות הקיום של הממד המקוון עבור פרויקט ידע אורייני (Literacy Project), פרויקט שנערך באופן בלתי מקוון (עד לתחילת המחקר), על ידי קהילת מורים העוסקים בפיתוח מקצועי במערב קנדה. פרויקט זה גובש ומנוהל על ידי מורים מבתי ספר ציבוריים וכולל 70 בתי ספר ומעל ל- 700 מורים המועסקים במסגרתו. יזמי הפרויקט הקימו רשת תמיכה המחולקת לשתי רמות: חונכים ומתאמים. החונכים פועלים ברמת המחוז ואחראים לכל בתי הספר המשתתפים בפרויקט, בעוד המתאמים מעניקים שירותם בבתי הספר בהם הם מועסקים. עם הצמיחה במספר בתי הספר המעוניינים לקחת חלק בפרויקט, רצונם של המורים להתדיין עם עמיתיהם למקצוע ברחבי בתי הספר השונים בהם הם מועסקים, וכמו כן מספרם המוגבל של החונכים והמתאמים, הרעיון בדבר הוספת מרכיב מקוון לפרויקט הפך לרלוונטי ביותר. מחקר זה בחן את טיב התקשורת המקוונת בין המשתתפים בפרויקט, תוך בחינת הגורמים המשפיעים על השתתפותם ב- OLP -On-line Literacy Project.

מתודולוגיה:
המחקר מבוסס על דגם מקרה מבחן פרשנותי (Merriam, 1998; Stake, 1995) המאפשר תיאור כללי, הסבר ופרשנויות של תהליך הפיתוח והצמיחה של ה- OLP.
אתר המחקר- אתר אינטרנט ובו פורום לתקשורת ודיון בין המשתתפים.
איסוף מידע- המחקר מבוסס על שלושה מקורות מידע: 1. ראיונות עם המשתתפים. 2. תוכן הדיונים בפורום. 3. כתב העת שבו הקנו החוקרים מידע על תהליך הניסוי, נימקו את תפיסתם לגבי השתתפות המורים באתר האינטרנט, ותיארו את מסקנותיהם.

הממצאים :
התפיסה הרווחת בדבר החשיבות של אתר האינטרנט
:
הצורך המשותף ב- OLP: המשתתפים סברו כי אתר האינטרנט אינו מהווה מרכיב יסודי והכרחי לפרויקט, שכן גם אלמלא היה קיים, ישנם אמצעי תקשורת נוספים, כגון דואר אלקטרוני, באמצעותם ניתן להתדיין ולהתייעץ.
ספקות בנוגע לעתיד האתר: המשתתפים הטילו ספק בכך שהאתר יוסיף לפעול זמן רב לאחר תום הפרויקט.
הגורמים המשפיעים על ההשתתפות באתר:
מגבלות זמן: כל המשתתפים העידו כי רמת הנוכחות והפעילות הנמוכה באתר הינה תוצר של חוסר בזמן. המשתתפים נהגו לקחת חלק בפעילות המקוונת רק לאחר שעות העבודה, ולא במהלכן.

רלוונטיות לפרקטיקה המקצועית של המורים: המשתתפים סברו כי חלקו הארי של התוכן המפורסם באתר אינו תורם באופן משמעותי לפעילותם השגרתית בבית הספר. מכיוון שהאתר מאגד תוכן ודיונים מתחומים שונים, לעיתים תכופות אין המשתתף פוגש בתוכן אשר נוגע לתחומיו שלו.
דיונים פעילים: על אף כי בתחילה נהגו רבים להיכנס לפורום ולנהל דיונים עם עמיתיהם, עם חלוף הזמן החלה לרדת רמת ההשתתפות , אשר הביאה גם את אלו שהיו נוהגים עד אז להשתתף בדיונים לחדול ממנהגם.
רמת המחויבות של המשתתפים: בהתאם למגמת הירידה בהשתתפות בפורום הדיונים, המחויבות שחשו המשתתפים כלפי פעילותם הכללית באתר האינטרנט צנחה גם היא עם הזמן.
סוגיות סוציו-טכניות: על אף העובדה כי המורים היו מורגלים בדיוור אלקטרוני, העבודה עם פורום הדיונים לוותה עבורם בקושי טכני. בנוסף, היו שהעידו כי אין הם חשים בנוח לחלוק שאלותיהם ורעיונותיהם לעיני כל המשתתפים בפרויקט, וכי שיחה אישית מהווה עבורם מרחב טבעי יותר.

שימוש באתר לצורך מטרות מוגדרות: המשתתפים לא חשו כי להשתתפותם באתר מטרה ברורה ומוגדרת. הם גרסו כי הגדרת יעד ומטלות משותפות לכל, יעודדו אותם להגביר את מעורבותם.
למידת אפשרויות: האפשרויות הגלומות בשימוש באתר, אמורות היו לעודד את המורים לקחת בו חלק. אולם רבים מן המשתתפים הטילו דופי בעומקם של הדיונים וברמת הלמידה באתר. היו שהביעו ספקות בנוגע ליעילות של הדיונים בפורום, שלעיתים תכופות, כך סברו, היו חסרי עומק ומסקנות ממשיים.

מסקנות והשלכות:
על אף כי תקשורת מקוונת נושאת עמה פוטנציאל לסייע למורים בהתפתחותם המקצועית ובעבודתם היומיומית, המורים ברובם לא לקחו חלק פעיל בפורום הדיונים. המשתתפים גרסו כי אתר האינטרנט רלוונטי רק בחלקו לעבודתם השוטפת, הדורשת מהם את מחויבותם הראשית ומרב זמנם. בנוסף, ההשתתפות בפורום הדיונים לא נמשכה לאחר תום המחקר הנוכחי. כך, אתר האינטרנט לא הפך למרכיב מרכזי בתהליך ההתפתחות המקצועית של המורים מפני שהמשתתפים לא תפסו אותו כמצרך בעל פונקציה הכרחית ויעילה.

המחקר הנוכחי נועד להתריע כי הטמעת פורום מתוקשב בקרב קהילת מורים היא סוגיה לא פשוטה בהתפתחות מקצועית של מורים כאשר הוא שופך אור על הממדים החשובים המלווים פעילות כזו . חמש אזהרות ספציפיות אותן מונה מחקר זה:

1. חוסר בצורך מגובש- היוזמה להוספת אתר אינטרנט לפרויקט נידונה בין שלושה חברים בפרויקט לבין שני פרופסורים מאוניברסיטה מקומית. למרות שכולם סברו כי לאתר תהיה תועלת מסוימת, הם לא דנו בתועלת זו בינם לבין עצמם ולא הגדירוה במדויק. כלומר, הם לא יצרו קונצנזוס בדבר מטרת השימוש באתר, קונצנזוס אשר יכול היה לתרום רבות להגברת ההשתתפות מצד המורים.
2. נטיית המורים לשאול ולחפש במקום להוסיף ולהגיב בסביבה המקוונת- אחד החסמים הבולטים להשתתפות של המורים באתר היה סירובם לייצר ידע. כלומר, הם לא הגיבו לנאמר בפורום הדיונים, והשתמשו בו בעיקר כבמה על מנת לשאול מומחים שאלות הנוגעות לפרקטיקה היומיומית שלהם.
3. הסקפטיות של המורים כלפי האמינות והתוקף של תקשורת מקוונת- המורים שהשתתפו במחקר טענו כי הם חשים קושי לתפוס את הפורום המקוון כמרחב בטוח בו ניתן לקבל תשובות מהימנות ומקצועיות לשאלותיהם, או כזירה ראויה לדיון מעמיק.
4. תופעת "משבר ירושה"- המורים לא ראו ב-OLP יוזמה אשר תימשך זמן רב, ולכן לא תפסו אותו ככלי אמין אשר ישנו טעם להיות מורגלים בו. גישה זו קשה לשינוי שכן קיומו המתמשך של האתר תלוי בגורמים מימון שונים, כגון קרנות ומענקי חוץ.
5. חוסר בתמיכה של תשתית ארגונית- הקבוצה המעניקה תמיכה טכנית במחוז בו פעל הפרויקט דחתה את בקשתו של צוות המחקר להפעיל את אתר האינטרנט של הפרויקט על שרת מועצת בית הספר. קבוצת התמיכה הטכנית לא תפסה עצמה כזו שתפקידה להעניק שירותים למורי המחוז ולפעול למען התפתחותם המקצועית. מקרה זה חשף בעיות מערכתיות בתוך הארגון של המחוז. לבסוף הופעל האתר בשרת של אוניברסיטה מקומית. התוצאה הייתה שהחונכים והמתאמים חשו מעט תחושת בעלות ושייכות כלפי ה- OLP ותפסו אותו כיוזמה חיצונית.

 
תהליך ההתפתחות של OLP, על אף כי רחוק מלשאת פירות, הינו בעל השלכות משמעותיות עבור מחקר עתידי. על מנת לשנות את גישת המורים ולערב את הממד המקוון בתהליך התפתחותם המקצועית, יש להגדיר היטב את המטרות והצרכים שהאתר יכול לספק עבורם. ייתכן כי עת יתבהר ממד תרומתו של הפן המקוון להתפתחות המקצועית של המורים, יוזמות כגון OLP יהפכו לברות תועלת עבורם.

התקציר נכתב ע"י עמרי אור

ראה גם :

מחקר: קהילות מעשה של מורים בביה"ס ורפורמה בית ספרית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya