מחקר: קהילות מעשה של מורים בביה"ס ורפורמה בית ספרית

מקור וקרדיט :
Marnie Willis Curry. " Critical Friends Groups: The Possibilities and Limitations Embedded in Teacher Professional Communities Aimed at Instructional Improvement and School Reform" , Teachers College Record Volume 110 Number 4, 2008, p. 733-774.

http://www.tcrecord.org/library ID Number: 14625, Date Accessed: 11/30/2008
 
 
המחקר הנוכחי בדק את התרומה של קהילה מקצועית שיתופית בביה"ס תיכון למאמצי הרפורמה המתנהלים במקביל בביה"ס. המודל הקונספטואלי של ההפעלה בביה"ס מבחינת ניהול הידע  מבוסס על " קהילת מעשה" וקהילת לומדים" המסגלים עצמם למטרה משותפת ולחילופי ידע. קהילת המורים פעלה במשותף לתמיכה ברפורמה המתנהלת בביה"ס התיכון . נחקרו 6 קהילות פעילות הידועות בשם (  Critical Friends Groups (CFGsאיסוף הנתונים התבסס על תצפיות, ראיונות עומק וניתוח מסמכים. הממצאים מלמדים כי לקהילת מורים פעילה הבנויה על בסיס רב-תחומי בביה"ס יש השפעה על הלכידות של הרפורמה הפדגוגית המתנהלת ביה"ס. השיתופיות של המורים ופעילותם כקהילה מגובשת יש השפעה על המוטיבציה לקדם את הישגי התלמידים בביה"ס . עם זאת , נמצא כי תרומת  קהילות המורים הפנימיות על גיבוש והעמקת הידע הפדגוגי-תכני של המורים (teachers’ pedagogical content knowledge ) היא שולית. עם זאת,  בסיכום כולל, מצביע המחקר על תרומת קהילות המעשה הבית-ספריות על  הנכונות ליישם שיטות הוראה חדשניות בכיתות הלימוד .  
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya