מחקר עצמי בהכשרת מורים – יום עיון ומפגשים במכון מופ"ת עםTom Russell ו- John Loughran

מילות מפתח:
המחקר העצמי (self-study) בהכשרת מורים מאופיין בבחינה של תפקיד העצמי והעשייה המקצועית. על אף שהוא משתמש במגוון מתודולוגיות ועשוי לשקף טווח רחב של סוגיות, הרי שלרוב משתמש המחקר העצמי בכלים של מחקר איכותי, אך עם מטרות ועם הדגשים הייחודיים לו. למחקר עצמי יש שתי מטרות עיקריות הנוגעות להבנה עמוקה של המורכבויות בהוראה: פיתוח אישי-מקצועי לשיפור הפרקטיקה הפדגוגית, וכן קידום הידע על הכשרת מורים: תהליכים, תכניות והקשרים שהפרקטיקות של מכשירי המורים מעוגנות בהם.
 
בחודש במרס 2007 יתקיימו במכון מופ"ת יום עיון ושני מפגשים, שאליהם הוזמנו שני חוקרים מחו"ל, המובילים בתחום המחקר העצמי בעולם:
 
Prof. John J. Loughran
Monash University, Australia
 
Prof. Tom Russell
Queen's University, Kingston, Ontario, Canada
 
 
נושאי ההרצאות והסדנאות ביום העיון (18.3)
Developing a pedagogy of teacher education: Understanding teaching about teaching (Prof. John J. Loughran)
 
Enacting a pedagogy of teacher education through self-study: Researching teaching and learning about teaching (Prof. Tom Russell)
 
תפקיד המדען הראשי במשרד החינוך - מבט אישי
פרופ' סידני שטראוס, המדען הראשי, משרד החינוך
 
Recognizing and responding to theproblematic nature of practice: Looking into
the complexity of teaching and learning about teaching )Prof. John J. Loughran(
 
Linking practice and theory in preservice teacher education: Personal self-studies that make a difference in learning about teaching (Prof. Tom Russell)
 
 
נושאי המפגשים (20-21.3)
 
Strategies for using self-study to link personal practice with a personal research agenda: Creating a research profile as a teacher educator.
 
 
Responding to self-study project proposals of Israeli teacher educators.
במהלך המפגש יוצגו מחקרים עצמיים של מורי מורים, שהוזמנו מראש, והמרצים האורחים יעניקו להם משוב. קהל מורי המורים מוזמן להציג שאלות או עמדות הנוגעות למחקרים המוצגים במפגש.
 
באתר הכנס הפניות למאמרים וספרים בנושא, פרסומים ומידע נוסף אודות Russell ו-Loughran (כולל ראיון מוקלט עם Loughran), תכנית יום העיון המלאה ופרטי הרשמה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya