מחקר על הכשרת מורים למתמטיקה בחטיבות הביניים בשש מדינות – ספר חדש באנגלית


Marina Milner-Bolotin. " Teacher Education Matters: A Study of Middle School Mathematics Teacher Preparation in Six Countries" , by William H. Schmidt, Sigrid Bloemeke, and Maria Teresa Tatto . Publisher: Teachers College Press, New York, 2011.

סקירת הביקורת התפרסמה בכתב העת Teachers College Record,: April 18, 2011 , ראה קובץ מצורף בטור המידע מצד שמאל.


במאמר זה ממליצה המחברת, כותבת סקירת הביקורת, על הספר " Teacher Education Matters: A Study of Middle School Mathematics Teacher Preparation in Six Countries". הספר מתאר מחקר השוואתי בינלאומי שערכו מחבריו ובו בחנו את הכשרת מורים למתמטיקה ומדעים בשש מדינות.

צוות המחברים בחר להתמקד בסטודנטים להוראה ובמורים הנמצאים בהשתלמויות למורים ובהכשרה שלהם, מאחר שהמתמטיקה בחטיבת הביניים מהווה בסיס להצלחתם של התלמידים בלימודי המתמטיקה, ההנדסה והמדעים בבית הספר התיכון ובאוניברסיטה. הבחירה בשש מדינות גם הייתה בחירה מושכלת, מאחר וביצועי התלמידים במדינות אלה (בולגריה, גרמניה, מקסיקו, דרום קוריאה, טייוון וארה"ב) שונים מאוד כפי שנבדקו במבחני השוואה בינלאומיים.

הספר מורכב מ-12 פרקים שמשקפים את ההיבטים השונים של הכשרת מורים. בשני הפרקים הראשונים הקוראים מוזמנים להתבונן מקרוב בהקשר של הוראת מתמטיקה בחטיבת הביניים בשש המדינות שנבחרו למחקר. פרק 3 דן במסגרת התיאורטית ובמערך המחקר. בארבעת הפרקים הבאים, הקוראים מקבלים ניתוח מפורט שמשווה היבטים שונים של הכשרת מורים, כגון: מבנה הקורס והדרישות של התכניות השונות להכשרת מורים (פרק 4); האופן שבו נבנים ומוערכים הידע הפורמלי במתמטיקה של המורים לעתיד והפדגוגיה במתמטיקה (פרק 5) והידע הפדגוגי הכללי של המורים לעתיד (פרק 6). בפרק 7 נידונות האמונות של המורים לעתיד לגבי הוראה ולמידה של מתמטיקה כמו גם האמונות האפיסטמיולוגיות שלהם לגבי טבעה של המתמטיקה .

בספר נבחנות גם הפרקטיקות בכיתה, הציפיות מהמורים, ארגון הלמידה ופעילויות המשתנות בין המדינות (פרק 8). ההשוואות בין קבוצות המורים ברמה המוסדית וברמת המדינה, נידונות בפרק 9, בוחנות את ההערכה הפדגוגית של המורים לעתיד במתמטיקה במהלך לימודי ההכשרה שלהם. השוואות אלה מאירות גם הבדלים משמעותיים ברמת הכניסה למקצוע ובתוצאות של ההכשרה המקצועית של המורים למתמטיקה לעתיד על פני המדינות.

פרק 10 שוקל את ההזדמנויות ללמוד במהלך תכניות ההכשרה למורים. אלה גם משתנות באופן ניכר בין המדינות שנכללו במחקר זה.
פרק 11 בוחן את העלות של הכשרת מורים במדינות השונות. למדינות שנכללו במחקר יש פוטנציאל כלכלי שונה, עדיין ההשקעה שלהן בחינוך מורי העתיד אינה כלכלית גרידא אלא גם בעלת שורשים חברתיים ותרבותיים. כפי שעולה ממחקר זה, גיוס מורים עתידיים למתמטיקה מושפע מהמעמד החברתי והכלכלי של מקצוע ההוראה במדינה, כמו גם מההזדמנויות הזמינות לתלמידים מצטיינים המתמטיקה מחוץ למקצוע ההוראה.

הספר מסתיים בדיון בתוצאות ומספק שאלות נוספות למחקר עתידי. המחברים מציינים כי קיימים שלושה מבנים הקשורים זה בזה שיש להתחשב בהם בהקשר של הכשרת מורים לעתיד.
ראשית, איכות הסטודנטים שמתגייסים למקצוע ההוראה: במדינות שבהן המורים לעתיד מגויסים מבין המצטיינים שבקרב בעלי ההישגים במתמטיקה (טייוון, דרום קוריאה וגרמניה) מתקבלים מורים בעלי איכות גבוהה יותר.
שנית, למעמד החברתי והכלכלי של מקצוע ההוראה יש השפעה על הגיוס: במדינות שבהן הוראה נתפסת כמקצוע מוערך ונערץ יש מורים בעלי איכות גבוהה יותר.
ושלישית, הארגון והמבנה של מערכת בית הספר יכולים לקדם או לעכב את האיכות של הוראת המתמטיקה.

המחברת, כותבת הסקירה המשמשת כמרצה בתכנית להכשרת מורים למתמטיקה ומדעים ממליצה על הספר לכל מורי המורים, מורים למדעים ומתמטיקה, מנהלי בתי ספר, קובעי מדיניות או מרצים בפקולטות לחינוך המלמדים קורסים בשיטות מחקר והערכה בקנה מידה נרחב.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya