מחקר עיצוב: עשור של התפתחות במחקר חינוכי?

Anderson, T., & Shattuck, J. (2012). Design-based research: A decade of progress in education research? Educational Researcher, 41, 16-25.

מילות מפתח: מחקר כיתתי; מחקר עיצוב; שיטות מעורבות; שימושי מחקר; מחקר מורים

העשור הראשון של המאה הזו חזה בהתהוות מתודולוגיית מחקר חדשה במחקר חינוכי – מחקר עיצוב (design-based research). מספר חוקרי חינוך מוערכים וגיליונות מיוחדים של כתבי עת נודעים היללו את הפוטנציאל של מחקר העיצוב ליצירת שינוי משמעותי באיכות ובשימוש של מחקר חינוכי. אולם האם מחקר העיצוב עמד בציפיות אלו?

מחקר עיצוב הוא מתודולוגיה שתוכננה בידי ועבור מחנכים במטרה להגדיל את ההשפעה, ההעברה, והתרגום של מחקר חינוכי לידי פרקטיקה משופרת. בנוסף, הוא מדגיש את הצורך בבניית תיאוריה ופיתוח של עקרונות עיצוב המדריכים, מיידעים, ומשפרים הן את הפרקטיקה והן את המחקר בהקשרים חינוכיים.

מחברי המאמר סוקרים את המאפיינים הבסיסיים של מחקר העיצוב ומנתחים את חמשת מאמרי העיצוב המצוטטים ביותר מכל אחת מהשנים בעשור האחרון. הם ממחישים את ההקשר, הפרסומים, וההתערבויות הפופולריות ביותר אשר נעשה בהם שימוש. הם מסיקים שהעניין במחקר עיצוב עולה ושהממצאים מספקים ראיות מוגבלות לאופטימיות זהירה שהמתודולוגיה עומדת ביתרונותיה המובטחים.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

ראה גם:
מחקר עיצוב - עיצוב סביבת למידה בטכנולוגיה ניידת במוזיאון

Design-based research - EduTech Wiki

Design-based research בוויקיפדיה באנגלית

Design-Based Research Methods-DBR

Transformational Play: Using Games to Position Person, Content, and Context

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya