מחקר ניסויי למחצה של קורס בלמידה מעורבת ששילב פדגוגיה המתווכת על ידי הרשת עם למידה שיתופית ולמידה מווסתת עצמית

Tsai, Chia-Wen. "A quasi-experimental study of a blended course integrated with refined web-mediated pedagogy of collaborative learning and self-regulated learning", Interactive Learning Environments, Dec2014, Vol. 22 Issue 6, p737-751 . 

כדי לסייע לסטודנטים ללמוד ולפתח את המעורבות האקדמית שלהם בקורס של למידה מעורבת (blended course), וכדי לשפר את מחשבותיהם לגבי קורס זה, המחבר תכנן מחדש ופיתח מחדש שיטת הוראה משולבת עבור הקורס.

המחבר ערך מחקר ניסויי למחצה כדי לחקור את ההשפעות של שילובים שונים של למידה שיתופית המתווכת על ידי הרשת עם/ללא ייזום של וויסות עצמי בלמידה עם/ללא משוב לגבי שילוב הסטודנטים וחיזוק המחשבות שלהם לגבי קורס משולב זה.

המחקר כלל 227 סטודנטים בשנתם השנייה באוניברסיטה שחולקו לשלוש קבוצות ניסוי (קבוצת CISF, קבוצת CIS וקבוצת CI) וקבוצת ביקורת (קבוצה C), שזכו להתערבויות משולבות שונות.

במחקר זה, הסטודנטים שהשתתפו בקבוצת CISF (הוראה מתווכת באמצעות הרשת ששילבה למידה שיתופית עם יוזמה של וויסות עצמי בלמידה עם מתן משוב) שיפרו באופן ניכר את המעורבות שלהם בסוף הקורס.

בנוסף, לסטודנטים בקבוצת CISF היו מחשבות חיוביות לגבי למידה שיתופית מתווכת רשת עם ייזום ועם וויסות עצמי בלמידה עם מתן משוב.

המאמר מספק השלכות ודיון עבור המורים המתכננים לעצב שיטות הוראה עבור קורסים מקוונים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya