מחקר ניסויי למחצה לגבי האפקטיביות של השתתפות בהשתלמות של ניהול הכיתה עבור מורים בבית הספר התיכון

Piwowar, Valentina; Thiel, Felicitas; Ophardt, Diemut. "Training Inservice Teachers' Competencies in Classroom Management. A Quasi-Experimental Study with Teachers of Secondary Schools", Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, v30 p1-12 Feb 2013.


המחקר הנוכחי העריך את האפקטיביות של תכנית הכשרה עבור מורים בבתי ספר תיכוניים הלומדים ניהול הכיתה בהשתלמויות למורים.

במערך מחקר פרה-ניסויי ופוסט-ניסויי, 19 מורים השתתפו בהכשרה חדשה שפותחה (קבוצת ההתערבות) ו-18 מורים השתתפו בקבוצת הביקורת.

כל המשתתפים דיווחו על ידע טוב יותר לגבי ניהול הכיתה לאחר ההכשרה.

אולם, בקבוצת ההתערבות בלבד נצפו ההשפעות החיוביות שהונחו לגבי היכולות של המורים ולגבי השתתפות מוגברת של התלמידים בשיעור.

ממצאים אלה נתמכים על ידי התוקף הסובייקטיבי הגבוה של ההכשרה כפי שדווח על ידי המשתתפים.

לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya