מחקר ממליץ: להמשיך להנהיג שש שיטות להוראת מתמטיקה

מקור: עלון קו לחינוך, גיליון 400 בעריכת סיגל בן-ארצי, עמ' 4
 
כל שש השיטות להוראת מתמטיקה הנהוגות כיום בחינוך היסודי ראויות להתקיים בצערכת החינוך, כך קובע מחקר שערך צוות חוקרים ממכון ויצמן למדע. החוקרים ערכו בשלוש השנים האחרונות מחקר על שש השיטות במגדם מייצג של בתי ספר: 36 כיתות א' ו-ב' ב-18 בתי ספר במחוזות צפון, חיפה, מרכז, תל אביב ומנח"י, מעשירוני טיפוח שונים.
השיטות שבחנו החוקרים הן:
"אחת שתיים ו...שלוש (ועוד אחת)"
"חשבון 10"
"כשרים והקשרים"
"משתלם בטבעיים"
"מתמטיקה יסודית" (סינגפור)
"שבילים"
 
החוקרים ערכו 108 תצפיות בכיתות והעבירו שאלון עמדות בקרב המורים.
החוקרים מציינים בדו"ח, כי ספרי הלימוד שפותחו עבור שש השיטות מותאמים לרב-גוניות הקיימת בקרב התלמידים, והולמים את דרישות תכנית הלימודים שאישר משרד החינוך אשתקד. החוקרים ממליצים להמשיך לעודד ריבוי שיטות הוראה במתמטיקה ושסטודנטים להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי ייחשפו לכל השיטות ויתנסו באופן פעיל בניתוחן.
 
הפעילות המתמטית שנעשתה בכיתות שנדגמו כללה רק חשיבה ברמה בינונית או נמוכה, מתוך תפיסה שיש לבסס בכיתות הנמוכות מיומנויות יסוד. לדעת החוקרים ברוב חומרי הלימוד ניתן לפתח גם חשיבה גבוהה לצד המיומנויות הבסיסיות.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אשמח לקבל את המאמר המלא.

    פורסמה ב 20/10/2014 ע״י רחל פרסלר
    מה דעתך?
yyya