מחקר מורים בגישה אתנוגראפית – האילוצים

מקור:
Teacher, teach thyself
Teacher research as ethnographic practice
Ethonography, vol. 7 (3), pp. 329-356.
 
האם מסוגלים מורים לחקור את דרכי הוראה שלהם וההתנסות שלהם בהוראה בגישה אתנוגראפית היכולה להציב עצמם מעל שגרת היום-יום החינוכית תוך הקניית זוויות ראייה ותרבותיות מעמיקות יותר? זו השאלה העיקרית שנשאלה במאמרו המעניין של פרופסור Mark Dressman מאוניברסיטת אילנוי (Urbana-Champaign).
 
מחקרו של דרסמן נערך במסגרת קורס לתואר שני בחינוך למורים אשר התנסו הלכה למעשה במחקר אתנוגראפי באוניברסיטה. המורים התנסו במסגרת הקורס בשיטות מחקר אתנוגראפיות ונדרשו ליישמם בכיתות הלימוד שלהם על מנת להעצים את ראייתם העולם הפדגוגית והתרבותית שלהם. פרופסור דרסמן עיצב מחדש את הקורס של הערכת אסטרטגיות הוראה במטרה להעצים את המורים הלומדים אשר נדרשו לחקור בגישה אתנוגראפית את דרכי ההוראה של עמיתיהם ושלהם בכיתות הלימוד ולדווח על כך לקבוצת הלומדים באוניברסיטה. ממצאי המחקר של פרופסור דרסמן מלמדים כי מרבית המורים הנחקרים לא הצליחו לסגל ראייה ביקורתית "משוחררת" של הגורמים והנסיבות לאימוץ דרכי הוראה ותפקידם בביה"ס.
 
המאמר מלמד כי מורים המנסים לפעול בגישה מחקרית אתנוגראפי בביה"ס מגלים התנגדות לניתוח ביקורתי של גורמים ותהליכים המשפיעים על תהליכים בכיתה ועל ההוראה, הנטייה האופיינית שלהם היא לראות בצורה צרה מדי את התהליכים וקולם כמחוללי שינוי בתרבות ביה"ס כמעט ואינו נשמע. המסקנה הבלתי נמנעת היא כי מורים בביה"ס עדיין לא בשלים לחקור באופן עצמי ואתנוגראפי את התהליכים הסובבים אותם.  
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya