מחקר: מוסדות הדרכה רב-לאומיים לא בהכרח הופכים להיות ארגונים לומדים


Castro, Claudio de Moura. Do Training Institutions Learn from Experience?, International Journal of Educational Development v. 31 no. 3 (May 2011) p. 287-96


למידה ארגונית היא אחת המפתחות החשובים בחברת הידע כיום ואולי המפתח החשוב ביותר להתפתחות המקצועית של עובדי הארגון או המוסד. המחקר הנוכחי שנערך בארה"ב ובמדינות נוספות בקרב מוסדות הדרכה/ארגונים רב-לאומיים, (לא מוסדות לימוד של מערכת החינוך) מטיל ספק אם למידה ארגונית אכן מתקיימת בהם בצורה שיטתית ,ואם בכלל. הלמידה הארגונית מחייבת פתיחות אל העולם הגדול ואל מודלים חדשים שאינם מוכרים בארגון. הלמידה הארגונית מחייבת סקרנות של צוותים בארגון.

 הארגונים שנחקרו, אמנם עוסקים בהחלת ידע והדרכה אך התברר כי אינם פתוחים אל העולם הדינאמי מחוץ להם ובניגוד לתאגידים עסקיים הם פחות סקרנים.

 מסקנות המחקר הם כי הגורם שמשפיע יותר מכל היווצרות למידה ארגונית בארגון הוא התרבות הארגונית והוא במקרים רבים גובר על הצורך האסטרטגי של הארגון להתעדכן ולחדש את הידע המעשי שלו.

 עם זאת , לדעת עורך המחקר השאלה נכונה והמשמעותית ביותר היא לא תהליך הלמידה שעוברים הארגונים אלא האם נעשה יישום של המודלים החדשים שנלמדו בתחומי הידע בארגון.

מדוע נוצרים חסמים בדרך אל יישום הידע בארגונים הדרכה אשר מהם מצפים להיות ארגונים לומדים ? תשובה אחת, כאמור, של עורך המחקר,היא התרבות הארגונית והשפעתה המצטברת לאורך השנים ותשובה נוספת הקשורה לאותה תרבות ארגונית, כלומר, מאבקי כוח שחבויים עמוק בתוך ארגונים מסוימים. התוצאה לאורך זמן היא קיפאון של ארגוני הדרכה כאלו החייבים , למעשה להתחדש כל הזמן.


למידע על החוקר הראשי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya