מחקר: מה ההשפעה של חומרים ממקורות מידע מקוונים באינטרנט על אסטרטגיות הלמידה העצמית של הסטודנט?

מאת: David Dowell

Dowell, David John; Small, Felicity A. " What Is the Impact of Online Resource Materials on Student Self-Learning Strategies?" Journal of Marketing Education v. 33 no. 2 (August 2011) p. 140-148.


מטרתו של מאמר זה היא לבחון כיצד הלומדים משלבים מקורות מידע מקוונים באינטרנט באסטרטגיות שלהם ללמידה עצמית. התהליך של פיתוח אסטרטגיות הלמידה הללו והחשיבות של אסטרטגיות אלה נחקרו בהרחבה, אבל קיים מחקר אמפירי מועט לגבי כיצד הסטודנטים מושפעים (מבחינת ההישגים )מהסביבות המקוונות. מחקר זה התמקד בקשר בין השימוש במקורות מידע מקוונים באינטרנט לתוצאה הכוללת של הסטודנטים. הנתונים נאספו מ-105 סטודנטים שנה ראשונה שלמדו בקמפוס ומ-258 סטודנטים שלמדו בלמידה מרחוק לאחר שהשלימו את חובותיהם בקורס מבוא לשיווק.

התוצאות מראות כי לשימוש במקורות מידע מקוונים באינטרנט יש השפעה חיובית וניכרת על הציון של התלמידים. ממצא זה מציע שתלמידים המשלבים סביבות מקוונות באסטרטגיות הלמידה שלהם, ישיגו ציונים גבוהים יותר. יתר על כן, במונחים פרקטיים, התוצאות מרמזות על כך שהמרצים יכולים לסייע לתלמידים באסטרטגיות של למידה עצמית על ידי יצירת סביבות מקוונות עשירות במקורות מידע.

ראה גם :

שיפוטי הבנה וזיכרון בתהליך למידה מטקסט מודפס לעומת טקסט דיגיטלי

השילוב בין משאבים פנימיים אקטיביים ובין משאבים דינאמיים בהכשרת המורים 

התמודדות עם עומס קוגניטיבי בקורסים מתוקשבים: חומרי למידה מקוונים מול חומרי למידה מודפסים    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya