מחקר: חונכות תלמידים עמיתים בבתי ספר תיכוניים באנגליה

Jonathan Galbraith & Mark Winterbottom. "Peer-tutoring: what’s in it for the tutor?" Educational Studies, 321-332. Volume   37, Issue 3, 2011.

 
מזה כמה שנים מנסים הבריטים לעודד את השילוב של למידת עמיתים בכיתה באמצעות תלמידים עמיתים המשמשים כחונכים. מטרת המחקר שנערך בבתי ספר תיכוניים באנגליה הייתה לבדוק את האפקטיביות של למידת תלמידים חונכים בכיתה. במסגרת המחקר נבדקו תלמידים חונכים בתחומי הביולוגיה בגילאי 16-17 ותלמידים חונכים במדעים בגילאי 4-15 . הממצאים מלמדים על אפקטיביות גבוהה של שיטת התלמידים החונכים בכיתה של ביה"ס תיכון לאור המוטיבציה הגבוהה שמגלים התלמידים ללמוד את חומרי הלמידה לעומק ולהדגים את מושגי הלמידה בפני עמיתיהם בכיתה. הממצאים מלמדים עוד על תלמידים חונכים שיצרו רפלקציה לתהליכי הלמידה והחונכות שעברו ועל חשיבות ההכנה של תלמידים חונכים לפני השיעורים על מנת לסגלם למודלים המנטליים שהם צריכים לסגל לעצמם במעבר מלמידה לחונכות .

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :
שיעור חונכות כמנוף לצמיחה אישית ואמצעי למניעת אלימות

דגמים של חונכות בחינוך: חניכה משותפת של כיתה

Peer-Tutoring: Toward a New Model

Ideas for Peer Tutoring in High School

Peer Tutor Handbook. A Curriculum for High School Students Serving as Peer Tutors to Students with Special Needs.


The Power of Peer Tutoring

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya