מחקר חדש על ספרי הלימוד באזרחות

למרות הוויכוחים לגבי התכנים שיש ללמד בשיעורי האזרחות, והלחצים שהיו בתקופות שונות להגביר את החינוך הפטריוטי, מייצגים ספרי הלימוד באזרחות במשך שנים רבות גישה דמוקרטית ליברלית. זוהי המסקנה המרכזית ממחקר חדש, שהוצג בשבוע שעבר בכנס בנושא "חינוך ופוליטיקה", שהתקיים במכללה האקדמית בית ברל. המחקר נערך על ידי ד"ר סיגל בן-רפאל גלנטי, ראש החוג למדעי החברה ואזרחות במכללת בית ברל, וד"ר אלון לבקוביץ', מרצה בחוג.  לדברי החוקרים, במהלך השנים שעברו מאז קום המדינה, מייצגים ספרי הלימוד באזרחות יותר ויותר את הרוח של מגילת העצמאות. לעובדה זו יש חשיבות מיוחדת, משום שהמדינה מציגה את עצמה במערכת החינוך, באמצעות ספרי האזרחות, בפני אזרחי העתיד שלה.
החוקרים בחנו את ספרי האזרחות מתקופת היישוב שלפני קום המדינה ועד לימינו, והתמקדו בגשרים שהם ניסו לבנות בין המושגים "מדינה יהודית" ו"מדינה דמוקרטית". במחקר חולקו ספרי האזרחות לשלוש תקופות: מ"תקופת היישוב" שלפני קום המדינה ועד לאמצע שנותה 70- ', אז גובשה התשתית ללימודי אזרחות; מאמצע שנות ה 70- ' ועד למחצית שנות ה 90- ', אז הפך מקצוע האזרחות לעצמאי ולמקצוע חובה לבגרות; ממחצית שנות ה 90- ' ועד היום, כאשר החל ניסיון להרחיב את לימודי האזרחות ברוח דו"ח ועדת קרמניצר, שביקשה להפוך את עקרון האזרחות לבסיס המאחד של החברה הישראלית.


  לפריט זה התפרסמו 6 תגובות

  שלום רבאני מעוניינת לקבל את המחקר המלא מהעיתון "קו לחינוך" הבוחן את ספרי האזרחות (כולל ביבליוגרפיה)לצורך מחקר שאני עורכת (המחקר שמופיע בעיתון לא מלא)תודה תמי

  פורסמה ב 21/04/2011 ע״י תמי אוסטרייכר

  אני מעוניין לקבל את המחקר המלא (השלם) מהעיתון "קו לחינוך" הבוחן את ספרי האזרחות (כולל ביבליוגרפיה) לצורך מחקר שאני עורך בסמינר הקיבוצים.

  פורסמה ב 14/08/2011 ע״י ג'מאל זייד

  שלום רב,אף אני מעוניינת לקבל את המחקר המלא, לצורך מחקר שאני עורכת. היכן ניתן לקרוא את המחקר עצמו?הרבה תודה מראש,תמר

  פורסמה ב 10/04/2012 ע״י תמר הרשקו

  שלום.אשמח לקבל את המחקר המלא, לצורך מחקר שאני עורכת בנושר לטובת עבודת סמינר.תודה מראש.

  פורסמה ב 10/06/2013 ע״י עינב שרגאי

  מעוניינת בספרי אזרחות שנלמדו בתקופה שלפני קום המדינה וניתוחם לצורך מחקר שאני עורכת במסגרת לימודיי.

  פורסמה ב 04/01/2014 ע״י נורית יונה

  שלום, אשמח מאוד לקבל את המחקר המלא, לצורך עבודת סמינר שאני כותבת.היכן ניתן לקבל גישה אליו?תודה רבה.

  פורסמה ב 06/10/2014 ע״י חן סולטן
  מה דעתך?
yyya