מחקר : התמודדות מורים נוכח שגיאות תלמידים בכיתה

מאת: Maria Tulis

Tulis, Maria, "Error Management Behavior in Classrooms: Teachers' Responses to Student Mistakes" , Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, v33 p56-68 Jul 2013

מעט מחקרים התייחסו עד כה למכלול של התמודדות מורים בכיתה נוכח שגיאות תלמידים. כל הסוגיה של ניתוח דפוסי התנהגות המורים נוכח שגיאות תלמידים והאינטראקציות בכיתה היה עד כה לוקה בחסר ומכאן חשיבותו של המחקר הנוכחי.

המחקר מבוסס על 3 חקרי מקרה בבתי ספר ובכיתות בהם תועדו וצולמו (וידאו) המורים באופן שיטתי ורציף בכיתות הלימוד ( בתי ספר בגרמניה) .

 במהלך התיעוד המקיף והשיטתי נצפו דפוסי ההתנהגות של המורים , האינטראקציה עם התלמידים והשפעתם על רגשות התלמידים בהיבט הפדגוגי והפסיכולוגי. המחקר הנוכחי הוא בעל חשיבות רבה כי הוא מגיע לתובנות על יסוד הרלבנטיות של תגובות התלמידים להתייחסויות השליליות או החיוביות של המורים לשגיאות ולדרכי ההוראה של המורים שיש לשפר.

לתקציר המחקר במאגר ERIC

למידע נוסף אודות החוקרת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya