מחקר: השפעות השתלמות משולבת על עמדות וידע של מורים למתמטיקה ומורים למדעים

מחקר שנערך בארה"ב בשנים 2007-2008 מצא כי השתלמות של מורים למדעים ולמתמטיקה המבוססת על למידה משולבת/מבוזרת  פנים אל-פנים ולמידה מקוונת יעילה יותר להתפתחות המקצועית של מורים בהשוואה להשתלמות פנים אל פנים. באוכלוסיית המחקר כללה 68 מורים למתמטיקה ו65 מורים למדעים מחטיבות ביניים בארה"ב. עורכי המחקר בדקו גם את ההשלכות של למידה מבוזרת/משולבת מבחינת התלמידים בכיתה. תכנית ההשתלמות הידועה בשם Teacher eLearning Project (TeL) הייתה שנתית וכללה שני מודולים : יום השתלמות מרוכז בחודש  ולאחר מכן 8 שבועות של מפגשים מקוונים באינטרנט.  ההערכה המחקרית של הידע המקצועי והעמדות של המורים התבססה עלהמודל של Guskey’s (2000). הממצאים מלמדים כי הלמידה מבוזרת/משולבת תורמת רבות למוטיבציה של המורים אך גם מחזקת יכולות הוראה בתחומי המתמטיקה או המדעים. מבחינת ההשלכות על התלמידים היו להשתלמות המשולבת יותר השפעה על תחום הדעת של מדעים וטכנולוגיה ופחות במתמטיקה.
 נוסח המאמר המלא מצורף כקובץ WORD בטור מצד ימין ( סרגל ימין) .
ראה גם :
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya