מחקר השוואתי של הערכת איכות הכתיבה של סטודנטים תוך השוואה בין שימוש בעט ונייר לעומת כתיבה באמצעות מחשב

מאת: Yin Cheung

Cheung, Yin. "A Comparative Study of Paper-and-Pen Versus Computer-Delivered Assessment Modes on Students' Writing Quality: A Singapore Study", Asia-Pacific Education Researcher (Springer Science & Business Media B.V.), Feb2016, Vol. 25 Issue 1, p23-33.

מחקר רב נערך כדי לחקור את איכות הכתיבה ותיקונים ברמה גבוהה באופני כתיבה בעט ונייר ובסיוע של מעבד תמלילים. אולם, כמעט ולא נערכו מחקרים הפונים להיבטים קוגניטיביים, כגון התנסות ונוחות עם מחשבים, שבאמצעותם סטודנטים מחברים עבודות במהלך הערכות כתיבה.

כדי למלא פער זה, מחקר זה בוחן את השפעת הכתיבה תוך שימוש במחשבים לעומת כתיבה מסורתית בעט ונייר בהתבסס על מדגם של 366 סטודנטים לתואר ראשון בסינגפור. הוא מנתח את תהליכי החשיבה של הסטודנטים, את איכות עבודתם הכתובה, ואת התפיסות שלהם לגבי עבודה עם מחשבים.

התוצאות מציינות שהסטודנטים הפגינו עמדה חיובית כלפי עבודה עם מחשבים. יתר על כן, לאופן הכתיבה באמצעות מחשב יש השפעה חיובית על איכות הכתיבה שלהם הן בהיבטים טכניים (תוכן, ארגון, אוצר מלים, שימוש בשפה ומכניקה) והן בהיבטים גלובליים (קביעת מטרה מקרו-רטורית והזמנת מידע להשגת המטרה המאקרו-רטורית).

מצד שני, התוצאות מראות שלא נמצא הבדל משמעותי בין אופני הכתיבה בנייר לבין המחשב מבחינת השפעתם במהלך שלב התכנון של כתיבת רפלקציות בכיתה. המאמר תורם למחקר כתיבה על ידי עידוד המורים לאפשר לסטודנטים אופני הגשה, מעבר לעט ולנייר המסורתיים, עבור הערכות הכתיבה שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מי צריך כתב יד?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya