מחקר: הקניית כישורי הנחייה למורים מאמנים המנחים מורים מתחילים באוסטרליה

מקור וקרדיט :
Beutel, Denise A. and Spooner-Lane, Rebecca S. (2008) Teacher mentoring: Learning in the workplace through dialogue and reflection. In: The Australian Teacher Education Association (ATEA) Conference 2008, Sunshine Coast, Queensland. ( In Press )
 
הנחיית מורים מתחילים מסייעת להם רבות בהתמודדות בשלבי הקליטה הראשונה ומקנה להם הכוונה לפיתוח מיומנויות פדגוגיות להשבחת הוראתם , יחד עם זאת , תהליך ההנחיה הוא ביסודו מצב סימבולי של יחסים שבו גם המנחים יוצאים נשכרים מתהליך ההנחיה.  המורים המאמנים המעורבים בתהליך ההנחיה של פרחי הוראה מקבלים בעקיפין עידוד לרפלקציה מקצועית, התחדשות מקצועית ותסיסה מחשבתית המאירה את ההתנסות הפדגוגית מזוויות שונות ומעודכנות.  יחד עם זאת, ההנחיה של מורים חדשים באמצעות מורה מאמן מנחה אינה מספיקה, יש צורך במיומנויות מעמיקות יותר של המנחים שמשפרות את יכולות התמיכה והשיח שלהם.  יש צורך ,במקרים רבים,  ללמד בצורה שיטתית ומודעת את המורים המאמנים כיצד לפתח, להשביח ולהפנים כישורי ההנחיה. המחקר הנוכחי מתאר תהליך של הכשרת מורים מאמנים למשימות הנחייה של מורים מתחילים באוסטרליה Beutel, Denise A. and Spooner-Lane, Rebecca S. (2008) ).
מה דעתך?

    שלום רבמרגש לקרא על השדרוג בטיפוח המורה בישראל.יישר כח!רחל

    פורסמה ב 25/03/2012 ע״י רחל קנון בוקלמן
    מה דעתך?