מחקר הערכה לקורסים "תרבות המיחשוב" במכללת בית ברל

מכללה אקדמית בית ברל

מטרת המחקר היתה לבדוק מרכיבים שונים של קורסי "תרבות המיחשוב" בהם חויבו כלל הסטודנטים במכללה עד שנת תשס"ה. בשלב א' של המחקר נבדקו המרכיבים הבאים: מטרות הקורסים, תהליכי המיון והשיבוץ לקורסים בזיקה לאפשרות מתן "פטור", תכני הקורסים והתאמתם למסלולים ולהתמחויות.
בשלב ב' נבדק השימוש בטכנולוגיות תקשוב בקרב חברי סגל ההוראה במכלה. בשלב זה נבדקו ההיבטים הבאים: השימוש שעושים המרצים בטכנולוגיות בהוראה, דרישות מהסטודנטים, תפיסות ועמדות שלהם ביחס להכשרת מורים לשימוש בטכנולוגיות ואפשרויות פיתוח עתיד בתחום זה במכללה.

הממצאים נאספו באמצעות: מסמכים כתובים, ראיונות ושאלונים.

נמצא כי הקורסים נגזרו מתפיסתו הרחבה של המרכז לאינפורמטיקה את תפקידו במכללה.
המטרות שהוצבו היו מעבר להקניית גוף הידע הבסיסי שלגביו הייתה הסכמה.
לנוכח השינויים ברמת הידע של הסטודנטים הנכנסים למכללה הוחל בתשס"ד בתהליך סטנדרטיזציה של קורסי הבסיס, דבר שהיה יכול להוביל ליצירת מנגנון "פטור".
נמצא חוסר תאום בין מורי הקורסים לבין המסלולים וההתמחויות בדבר תוכניות הלימודים בקורסים. בשלב ב' נמצא כי רוב המרצים משתמשים בתוכנות בסיסיות לצרכים אישיים ומקצועיים ודורשים מהסטודנטים שימוש בהם. רוב המרצים חושבים כי על המכללה לאפשר גם הכשרה לשימוש בטכנולוגיה במסגרת המסלולים/ההתמחויות. החוקרות ממליצות על תכנון מחדש את מערך הכשרת המורים לשימוש בטכנולוגיות תקשוב במכללה.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya