מחקר הערכה: הצלחות ומהמורות בפרויקט ניסויי להכשרת אקדמאים להוראה בדגם המבוסס על עקרונות של בתי ספר לפיתוח פרופסיונאלי"

שלומית אבדור , "מחקר הערכה: הצלחות ומהמורות בפרויקט ניסויי להכשרת אקדמאים להוראה בדגם המבוסס על עקרונות של בתי ספר לפיתוח פרופסיונאלי" , מעוף ומעשה (המכללה האקדמית אחוה) , מס' 15 , תשע״ג 2013

למאמר המלא של ד"ר שלומית אבדור ,

במאמר זה מוצג ומוערך מודל הכשרה פרופסיונאלית המתאים להכשרת אקדמאים להוראה. המודל מבוסס על תכנית הכשרה אינטגרטיבית-תמאטית שיישומה מותנה בשיתוף מובנה ומוקפד בין מוסד ההכשרה האקדמי לבין מסגרות ההתנסות המעשית. המודל מוצג על רקע הביקורת הקיימת על המודלים המסורתיים להכשרת מורים ועל רקע הטענה כי הכשרה פרופסיונאלית צריכה להתמקד בחינוך ובאימון לתפקידי חינוך והוראה בהיקף נרחב יותר מהמקובל בתכניות ההכשרה המסורתיות.

בשני עניינים היה הפרויקט שונה מהתכנית הרגילה להסבת אקדמאים להוראה: א. לימוד הנושאים הנגזרים מתמות הליבה בלימודי החינוך נעשה במסגרות למידה ייחודיות ולא, כמקובל, בשילוב עם סטודנטים במסגרות ההכשרה הרגילות; ב. ההדרכה הפדגוגית והוראת הדידקטיקה של המקצועות נעשתה באמצעות החונכים הפדגוגיים בשדה (המורים החונכים). המאמר מציג ממצאי מחקר ההערכה אשר ליווה את הפרויקט ואפשר לזהות מטרות ויעדים שהתפתחו במהלכו ושלא נוסחו בשלב התכנון. זניחתם, אף כי שלא במתכוון, השפיעה על האפקטיביות של הפרויקט. כן מציג המאמר את ההיבטים שבהם היו לפרויקט יתרונות ברורים על פני התכנית הרגילה להכשרת אקדמאים להוראה, ואת אלה שבהם הוא לא הוסיף אך גם לא גרע. הממצאים מראים כי למרות מהמורות ביישומו - הייתה בפרויקט מידה גבוהה יותר של שביעות רצון מתהליכי ההכשרה וההכנה להוראה ונכונות להמליץ על מודל הכשרה זה למתעניינים.

המאמר מעלה לדיון שתי סוגיות המאפיינות את מרבית התכניות להכשרת מורים: א. הצורך להתמודד בדרך מושכלת עם הנתק שבין הלימודים העיוניים במכלול מקצועות החינוך לבין מציאות ההתנסות המעשית; ב. שאלת המהות של יחסי הגומלין וחלוקת התפקידים במשולש מדריך פדגוגי- פרח הוראה- מורה חונך (או מורה מאמן).

למאמר המלא של ד"ר שלומית אבדור ,

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya