מחקר :הערכה הבית-ספרית בנורבגיה

מול המציאות אצלנו ובארה"ב של הערכה חיצונית נורמטיבית אשר שיאה הוא בחינות הבגרות יש מדינות שניסו דרך אחרת והעצימו את בתי הספר לבצע בעצמם את ההערכה. אחת המדינות המתקדמות היא נורבגיה אשר הנהיגה את ההערכה הבית-ספרית School-based evaluation (SBE) כבר לפני שנים וביססה אותה בחוק . אם בארה"ב יש איים של הערכה בית-ספרית בחלק מהמדינות הרי בנורבגיה מדובר על תוכנית כוללת ומחייבת לכל בתי הספר שם. עבודת המחקר הנוכחית שהוגשה כעבודת דוקטורט University of Colorado at Boulder בחנה לעומק את תהליך הרפורמה בנורבגיה שהעבירה את האחריות להערכה לבתי הספר עצמם.  ממצאי המחקר טוענים כי רפורמה המעבירה האחריות להערכה לבתי ספר מחייבת במקביל גם להפוך את בתי הספר לארגונים לומדים המדגישים יסודות של ניהול ידע חינוכי, שיתופיות הסגל וחדשנות. תהליכים פנימיים שחסרונם מורגש לעתים בבתי הספר בנורבגיה.
  
מקור : 
School-based evaluation in Norway
by Hanley, Daniel Miller, Ph.D., University of Colorado at Boulder, 2008, 321 pages.
 
ראה גם :
 
 
יצוין כי רפורמות להעברת האחריות למדידה והערכה להערכה בית-ספרית מתרחשות גם במדינות אחרות באירופה כגון אוסטריה ופינלנד
ראה:
MacBeath, J.; Schratz. M.; Meuret, D.; Jakobsen, L. Self-evaluation in European Schools. A Story of Change. London: RoutledgeFalmer, 2000. - 224 p.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya