מחקר : המורים חשים שהם זוכים לאמון ממנהלי בתי הספר וחוסר אמון ממשרד החינוך


בכנס ון-ליר הופץ סיכום של מחקר, שבחן את התפיסות של מורים ומנהלים לגבי האמון שמוענק להם בעבודתם.

המחקר בוצע ע"י מכון ון-ליר בשיתוף עם מכון אבני ראשה. במחקר השתתפו 15 מורות ו-15 מנהלים מבתי ספר באזור ירושלים. המחקר נערך בצורה איכותנית באמצעות ראיונות עומק עם המורות והמנהלים.

המורות ציינו את האוטונומיה ניתנת להן בעבודתן כקנה מידה מרכזי לתחושה שיש בהן אמון. המורות גם ציינו כי תכנית הלימודים המהודקת בישראל היא אחד הגורמים המרכזיים המגבילים את האוטונומיה שלהן.

המורות שהשתתפו במחקר הבחינו בין שני סוגי בקרה על עבודתן : בקרה חיצונית שמפעיל משרד החינוך ובקרה פנימית שמבצע בדרך כלל המנהל.

המורות תפסו את הבקרה החיצונית , שמתבצעת ע"י המפקחים, כמנותקת לגמרי מההקשר הבית ספרי והכיתתי. כמו כן , סברו המורות כי הבקרה שמבצעים המפקחים אינה איכותית , אינה יעילה, ולעתים לא הוגנת .

בקרה עקיפה שמבצע המשרד המבוססת על בדיקת הישגי תלמידים , נתפסה על ידי המורות כמחמיצה את מהות החינוך וההוראה. מהראיונות עם המורות גם עולה , כי הבקרה החיצונית , שמפעיל משרד החינוך יוצרת אצלן תחושת חוסר אמון.

לעומת זאת, בתוך בתי הספר עצמם מתקיימת לרוב אווירה של אמון – שלמנהלים יש תפקיד מפתח ביצירתה.

המנהלים שהשתתפו במחקר ציינו בראיונות כי הם חשים שיכולתם להוביל יוזמות פדגוגיות נחוצות , לפי שיקול דעתם , מוגבלת על ידי החלטות מערכתיות המשדרות חוסר אמון. המנהלים סברו , כי הבקרה והפיקוח של משרד החינוך מתהדקים בשנים האחרונות .
לדבריהם, מאחר שיכולת הפיקוח הישירה של משרד החינוך היא מוגבלת , ניתן לאחרונה משקל רב לבקרה עקיפה באמצעות אמות מידה אחידות ומבחנים ארציים . לטענתם, לחצי הבקרה העקיפה לספק תוצאות , הזוכים גם לתמיכת המורים מקשים עליהם ליצור מרחב אוטונומי למורים.

מתוך ממצאי המחקר עולה, כי מנהלים המבקשים להצליח, לוקחים לעצמם אוטונומיה ביוזמתם האישית ודואגים לייצר מרחב אוטונומי גם לצוות המורים שלהם. (במילים אחרות : מנהלי מצליחים יודעים ליצור חיץ בין לחצי משרד החינוך ובין המורים ומאפשרים למורים מרחב אוטונומי. מנהלים כאלו מהווים "בלם זעזועים" בין מערכת הבקרה החיצונית ובין המורים בביה"ס.)

לדיווח המלא בקו לחינוך

ראה גם:  מצגת מצורפת בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים" )

ראה גם :
תרבות של אי- אמון? המקרה של שעון נוכחות למורים

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מחפשת חומר נוסף על יחסי אמון בין מורים להורים.לא מצליחה לפתוח את הקישור לשעון הנוכחות.

  פורסמה ב 04/06/2012 ע״י פזית דוידוביץ

  פזית,חומר נוסף על יחסי אמון בין מורים להורים ניתן למצוא במחקר המלא, אותו ניתן להוריד, כמו חומרים נוספים, מאתר כנס ון ליר לחינוך: http://www.vanleer.org.il/itec/default.asp?lang=heקישור ישיר למחקר אמון: http://www.vanleer.org.il/Data/UploadedFiles/UserFiles/Emun%20paper%20for%20press.pdfבכנס הוצגו גם גם ממצאים ראשוניים ממחקרה של ד"ר ענת גופן שעוסק ביחסי הורים עם מערכת החינוך. ההרצאה תועלה בקרוב לאתר הכנס.

  פורסמה ב 06/06/2012 ע״י עדו אבגר
  מה דעתך?
yyya