מחקר: הכנת מורים לא מוסמכים להצלחה

Donna R Sterling, Wendy M Frazier. "Setting Up Uncertified Teachers to Succeed",
Phi Delta Kappan. Apr 2011. Vol. 92, Iss. 7; pg. 40

בארה"ב נערך מחקר לגבי מורים חדשים בעלי תארים במדעים אך חסרי הכשרה פדגוגית או בעלי הכשרה מעטה בחינוך. מחקר זה מצא שהמאמנים ששהו בכיתות עם המורים החדשים סיפקו את התמיכה האפקטיבית ביותר למורים החדשים.
קורסים בשיטות של מדעים שניתנו על-ידי האוניברסיטה סייעו מאוד למורים החדשים.
לעומת זאת, חונכים אקדמיים לתוכן המדעי והחונכים הפדגוגיים של המורים שלא שהו בכיתה בעת שהמורה החדש לימד לא גרמו להתפתחות המורים המתחילים ולא הובילו להישגי התלמידים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya