מחקר: היעילות של תכנית לימודים להוראת מתמטיקה בגני ילדים

מקור וקרדיט:
 
Clements, Douglas H.; Sarama, Julie . Experimental Evaluation of the Effects of a Research-Based Preschool Mathematics ,   American Educational Research Journal v. 45 no. 2 (June 2008) p. 443-94.
מטרת המחקר הייתה להעריך את היעילות של תכנית לימודים להוראת מתמטיקה בגני ילדים. מדובר בתכנית לימודים ניסיונית בארה"ב מבוססת מחקר (research-based curricula ) . המחקר נערך ב36 כיתות/מסגרות  של גני ילדים , כאשר נערכה השוואה מחקרית  מבוקרת בין מסגרות של גני ילדים שנחשפו והתנסו עם תוכניות ללמידת מתמטיקה חלקיות ושונות ( ללא בסיס מחקרי מובהק) . ממצאי הניסוי המבוקר מלמדים כי הישגי קבוצת הניסוי היו גבוהות יותר מאשר קבוצת הבקרה . ממצאי המחקר מלמדים כי תוכניות התערבות ללמידת חשבון בגני ילדים מסייעים באופן משמעותי לילדים לגבש ולהפנים ידע מתמטי כבר בגיל צעיר (Clements, Douglas H.; Sarama, Julie ).
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya