מחקר : האם השקעת הזמן של מרצה בקורס מקוון גדולה יותר מאשר מרצה בקורס פנים-אל-פנים ?

Van de Vord R, Pogue K. Teaching Time Investment: "Does Online Really Take More Time than Face-to-Face?." International Review Of Research In Open & Distance Learning , October 2012;13(3):132-146.

 

Rebecca Van de Vord and Korolyn Pogue
Washington State University, USA


למרצים המלמדים בקורסים מתוקשבים יש לעתים תחושה כי השקעת הזמן שלהם גדולה בקורס מקוון גדולה יותר מאשר קורס פנים-אל-פנים. המחקר, שנערך באוניברסיטה אמריקאית מרכזית ( ( Washington state university ביקש לבדוק שאלת מחקר זו באמצעות השוואה כוללת בין אותו קורס הנערך פנים-אל-פנים לבין הקורס המקביל לו הנערך בצורה מקוונת.

החוקרות עקבו באמצעות לוגים סטטיסטיים מוני- זמן (Time logs) אחר 8 כיתות של קורסים מתוקשבים ו-6 קורסים שנערכו פנים אל-פנים בתוך הקמפוס.

ממצאי המחקר הראו כי הוראה פנים-אל-פנים דורשת, בממוצע, הקדשת יותר זמן לסטודנט מאשר הוראה מקוונת. יחד עם זאת, נמצא כי בהוראה מקוונת יש פעולות מסוימות הדורשות יותר זמן בהשוואה להוראה פנים-אל-פנים, בעיקר מבחינת זמן הערכת מטלות מקוונות וזמן בדיקת תשובות הלומדים בפורום המתוקשב. עם זאת, במאזן הכולל , זמן מרצה בהוראה מקוונת אינו גבוה יותר מאשר הוראה פנים-אל-פנים (Van de Vord R, Pogue K. ).

ראה גם :

השקעת זמן בהוראה מקוונת לעומת הוראה פנים-אל-פנים

זמן פיתוח של שעת לימוד בקורס מתוקשב איכותי    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya