מחקר בפעולה: לוקחים את הלמידה בכיתה אל השדה

Evans, Abigail , Dresang, Eliza , Campana, Katie, Feldman, Erika . Research in Action: Taking Classroom Learning to  the Field.
Journal of Education for Library & Information Science; Summer 2013, Vol. 54 Issue 3, p244-252, 9p


בשני העשורים האחרונים, ההכשרה של מומחי LIS-Librarian Information System לערוך מחקר אמין גם נבחנה וגם אומצה על ידי מגוון מלומדים בתחום זה. המסקנה של מחקרים אלה היתה, שיש מיעוט של קורסים, מחקרים והזדמנויות לסטודנטים למידענות לקחת חלק במחקרי שדה מקוריים. פועל יוצא מכך הוא שקיים צורך מתבקש בשיפורים בשיטות מחקר חינוכיות במסלול ההכשרה של סטודנטים במסלול הלימודים.

שטח ה- LIS זקוק למקצוענים היכולים להיות בו זמנית, יצרנים וצרכנים ביקורתיים של מחקר אם הוא אמור להמשיך להתפתח. ספרנים מומחים צריכים לקחת תפקיד פעיל יותר ולהשתתף ברמה המציגה באופן מדוייק יותר את מספרם בשטח. בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת, היה חוסר איזון, יחס מספרי קטן של מקצוענים היוצרים מחקר לעומת מספר גדול של מחנכי ספריות וסטודנטים לתואר דוקטור. צריך להכיר במחקר כחלק אינטגרלי של תהליך מתמשך של גילוי, אנליזה, תכנון וצמיחה בכל ההיבטים והמשתתפים בשטח בנושא ה-LIS. זה חשוב מאד, במיוחד כאשר עומדים בפני קיצוצים תקציביים גדולים מאד.

איסוף המידע הניסיוני, הינו דרך אחת שבה המקצוענים יכולים להציג את היעילות של התכניות שלהם ולהגן עליהן מקיצוצים. במחקר שנערך נמצא שרק בחלק קטן מהאוניברסיטאות בצפון אמריקה, מסלול ההכשרה לתואר מוסמך MLIS כולל קורסים בשיטות מחקר מתקדמות, למרות ההכרה בשטח שיש צורך בקורסים מתקדמים אם רוצים שהסטודנטים יוכשרו להיות חוקרים ראויים. הקורס המתקדם השכיח ביותר ברוב האוניברסיטאות היה, איסוף מידע. עיקר הדגש הושם על הצד הכמותי, תוך הזנחה של הצד האיכותי. שילוב של החלק הכמותי עם החלק האיכותי נותן לסטודנטים הזדמנויות גם להתנסות וגם להבין או לערוך מחקר.

הסמינר המתקדם, מחקר בפעולה, המתואר במאמר זה, הוא נסיון לצייד את הסטודנט למידענות גם בתיאוריה וגם בהתנסות עצמית בשיטות מחקר. זו התנסות היכולה לעבור שינוי ולהיטמע בכל תכנית לימודים של LIS שבה חבר פקולטה מעורב באיסוף מידע . לסטודנטים הנרשמים לקורס זה, יש יעדים אקדמיים ומקצועיים שונים, אבל כל הסטודנטים יכולים לצאת נשכרים מהלימוד הנסיוני המוצע על ידי סמינר זה. לסטודנטים שרוצים להיות ספרנים, התרגול והאימון שהם מקבלים בהערכת תכניות לפעילויות אוריינות מוקדמת בספריות ציבוריות תהיה אפשרות לשרת טוב יותר את המשתמשים הצעירים. החשיפה לכלי הערכה שונים לשימוש בסביבות למידה לא פורמליות מגדילים את המודעות שלהם והשימוש באותם כלים. לסטודנטים המעוניינים להמשיך את לימודיהם האקדמיים הניסיון המחקרי יעזור להם להפוך למתמודדים תחרותיים ראויים ללימודי דוקטורט. הסמינר מעניק גם תועלת לשותפים בפרוייקט , בכך שהארגונים שלהם ילמדו מהמחקר את תוצאות ההערכה.

תרגול שיטות מחקר הוא חלק חשוב בתכנית MLIS. שיטות מחקר בתכניות MLIS חסרות לפעמים או כאשר מוצגות, אינן כוללות את מגוון השיטות המופעלות בספריה וחפוש מידע מחקרי, נכון להיום. הצרוף של למידה בכיתה עם התנסות בשיתוף פעולה אוטנטי עם פרוייקט מחקרי, מכשירה סטודנטים להיות גם צרכנים וגם יצרנים של מחקר ידידותי ומקובל תוך התנסות ויישום של הרבה מתודולוגיות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya