מחקר בהכשרת מורים – מכשירי המורים כחוקרים

מקור וקרדיט:
חנה עזר. "מחקר בהכשרת מורים – מכשירי המורים כחוקרים",  ביטאון מכון מופ"ת , פברואר 2010 .

ד"ר חנה עזר רשות המחקר, ההערכה והפיתוח, מכללת לוינסקי לחינוך


במאמר  זה מציגה ד"ר חנה עזר את התפיסה שהעשייה המחקרית היא חלק בלתי נפרד מהווייתו של מכשיר המורים, וככזה - מחקר בתחום הכשרת המורים צריך לשמש הן בסיס למדיניות במוסד שבו נערך המחקר והן בסיס למדיניות ברמה הלאומית. מחקר זה יכול להיות מסוגות שונות, ביניהן מחקר משולב, כמותי ואיכותני, פרשני וביקורתי, שהוא "הגל השלישי"   (Denzin, 2008; Tashakkori & Teddlie, 2003) במחקר,  וכן מחקרי הערכה של תכניות במוסד הנחקר. במקביל נדרש היום בהכשרת מורים מחקר-מורה, שישמש בסיס לעבודת ההכשרה של המורה.  מחקר זה יכול גם הוא להיות מסוגות שונות, ובכללן – מחקר עצמי.  תחילה סוקרת ד"ר חנה עזר את השינויים שחלו בעולם בשנים האחרונות בתחום המחקר בהכשרת מורים, ומתמקדת בעיקר במקומו של החוקר בתחום הזה  לאחר מכן ניתנת הצגה כללית וקצרה של פעילות רשות המחקר, ההערכה והפיתוח המהווה דוגמה לפיתוח תפיסת המחקר בהכשרת מורים וליישומה, במקרה זה, במכללת לוינסקי לחינוך.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?