מחקר באירופה : הקניית יכולות התאמת דרכי הוראה לפרחי הוראה באמצעות מערכת מתוקשבת לניתוח אירועי למידהJ. M. Zottmann; A. Goeze; C. Frank; U. Zentnerb; F. Fischer; J. Schrader . "Fostering the analytical competency of pre-service teachers in a computer-supported case-based learning environment: A matter of perspective?" Interactive Learning Environments, May 2011

יכולת בחירה אנליטית של אסטרטגיית הוראה בכיתה המותאמת למצב הכיתה והקשרים קוגניטיביים נוספים הרלבנטיים למצב  הלומדים היא אחת היכולות המשמעויות ביותר בהתפתחות המקצועית של המורה .
אמנם למידה באמצעות חקר מקרים יש בה פוטנציאל ברור להקנות יכולות כאלו בעת הכשרת המורים בנוסף להקניית יכולות אנליטיות לזיהוי גורמים ומצבים, הרי שבפועל מעט נעשה עד כה להקנות לפרחי ההוראה את מסגרת ההדרכה המתאימה והרציפה לכך. המאמר הנוכחי בוחן את ההשפעות של תמיכה הדרכתית יעילה כזו בהכשרת פרחי הוראה.

 השיטה שננקטה במחקר הנוכחי הייתה מבוססת על הצגת המקרה/האירוע מכמה וכמה נקודות מבט ( כגון הערות אותנטיות של מורים ולומדים) והצגת נקודות מבט מרובות אלו בסביבה מתוקשבת להכשרת מורים. הכוונה לסביבה מתוקשבת המסוגלת להציג מגוון חקרי מקרה וניתוח אירועי למידה לצד נקודות מבט שונות. מקבוצת הביקורת שהשתתפה במחקר נשללה האפשרות להיחשף לנקודות מבט מרובות. פרחי ההוראה נעזרו בקטעי וידאו ואודיו ששולבו בסביבת הלמידה הממוחשבת. ממצאי המחקר מוכיחים את השערת המחקר כי חשיפה מרובת נקודת מבט בסביבה מתוקשבת יש בה כדי להכשיר את פרחי ההוראה לפיתוח יכולת אנליטית לזיהוי מצבי למידה והתאמת אסטרטגיית הוראה מתאימה בכיתה.

ראה גם מאמר קודם של החוקר הראשי בנושא

קישור לתקציר המאמר באנגלית

למידע אודות החוקר הראשי

ראה גם :

השבחת יכולת ההתמודדות של פרחי הוראה עם מצבים מורכבים בכיתה

תפקוד בסביבות מורכבות: מודל הוראה להכשרת מורים באמצעות אתר אינטרה-נט

פיתוח מקצועי של מורים בגישת משחק תפקידים וניתוח אירועים


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya