מחקר באוהיו מוצא כי לא קיים מתאם בין דירוג הערך של המורה לשכרו

Julia Lawrence. "Ohio Study Finds No Correlation Between Teacher Rating, Salary", June 18th, 2013.


לפי נתונים שנאספו באוהיו מהדירוגים החדשים של מורים לפי הגישה של ערך מוסף, נראה כי קיים מתאם מועט בין כמות הערך המוסף שמעניק המורה לכל תלמיד לבין שכרו של המורה.

הנתונים הראו כי מורים שקיבלו ציונים נמוכים בגישה של ערך מוסף למעשה השתכרו בממוצע טוב יותר מעמיתיהם שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר.

לדוגמא, מורים בבתי ספר בקליבלנד שנמצאו בלתי אפקטיביים השתכרו כ-3000 דולרים יותר לשנה מעמיתיהם שהיו האפקטיביים ביותר.

במובן מסוים, התוצאות אינן מפתיעות: הדרך שבה בתי הספר באוהיו קובעים את שכר המורים אינה קשורה לאיכות ההוראה שלהם, אלא לוותק שלהם בהוראה ולהיותם בעלי תואר שני.

אבל הניתוח של StateImpact/Plain Dealer מכמת את הקשר בין שכר המורים באוהיו לבין הערך המוסף שלהם.

מהניתוח גם עולה שמורים ותיקים באוהיו משתכרים באופן ניכר יותר מאשר עמיתיהם הצעירים.

אולם, ביצועיהם של המורים הוותיקים בגישת הערך המוסף אינם טובים יותר מביצועיהם של עמיתיהם הצעירים לשנת הלימודים 2011-2012.

קשר הפוך זה בין איכות ההוראה לשכר נמצא במחקרים אחרים ממדינות כגון: ניו יורק ופלורידה שהתנסו בנוסחאות דומות להערכת מורים בעלי ערך מוסף.

הניתוח של StateImpact/Plain Dealer מבוסס על סכמת הערכה חדשה שמשתמשת בציוני מבחן מתוקננים כדי לקבוע עד כמה המורים תורמים להצלחתו של כל תלמיד.

הגישה מבקשת לתת תשובה אובייקטיבית יותר לשאלה : "מה הופך מורה למורה טוב?"

הערך המוסף הוא חלק ממערכת ההערכה החדשה למורים שבתי הספר חייבים ליישם משנת הלימודים הקרובה.

מערכת זו אמורה לבצע עבודה טובה יותר לגבי הבחנה בין מורים מצוינים לבין מורים הזקוקים לשיפור.

המערכת תסתמך על ערך מוסף ועל מדדים אחרים המבוססים על מבחן כמו גם על תצפיות שיערכו המנהלים על המורים המלמדים בכיתה.

כעת, אוהיו מחשבת את ציוני הערך המוסף עבור מורים למתמטיקה ומורים לקריאה בכיתות ד' עד ח' בלבד.

המדינה מתרגמת את הציון של כל מורה לאחת מחמש תוויות/תגיות מ"אפקטיבי ביותר" (הדירוג הגבוה ביותר) להכי פחות אפקטיבי (הדירוג הנמוך ביותר).

קישור למאמר באנגלית

ראה גם:
הערכת הערכות מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya