מחקר אירופאי : שאלת המוטיבציה של פרחי הוראה להמשיך ולעבוד כמורים לאורך זמן

מקור וקרדיט:
Marjon Bruinsma ; Ellen Jansen. Is the motivation to become a teacher related to pre-service teachers' intentions to remain in the profession, European Journal of Teacher Education,  2010   VOL. 33   NO. 2   ,pp.185 – 200.

 

שאלת המוטיבציה של פרחי הוראה להמשיך ולעבוד כמורים לאורך זמן נחקרת כיום במדינות שונות בעולם לאור הנשירה הגבוהה של מורים מתחילים בשנים הראשונות . המחקר הנוכחי שנערך בכמה מדינות אירופאיות הקיף 198 פרחי הוראה. המחקר ביקש לבדוק את השפעת המניעים הפנימייםוהאקסטריניסטיים או החיצונייים של פרחי ההוראה להישאר בעתיד במקצוע ההוראה. במחקר הנוכחי נבדקו גם הזיקות בין יכולות עצמיות של פרחי ההוראה, איכות תוכניות ההכשרה וההתנסויות בהוראה מבחינת המוטיבציה של פרחי ההוראה לעתיד. עפ"י ממצאי המחקר , אותם פרחי הוראה בעלי יכולות עצמיות גבוהות שאותרו עוד לפני ההכשרה, הם בעלי מוטיבציה פנימית גבוהה יותר להישאר במקצוע ההוראה לאורך זמן , אך גם לאיכות תוכניות הכשרת המורים יש השפעה על המוטיבציה של פרחי ההוראה  להישאר לאורך זמן במקצוע ההוראה.

עוד נמצא כי  לאיכות ההתנסויות בהוראה מעשית יש השפעה לא מבוטלת על המוטיבציה של המורים לעתיד. פרחי הוראה שצברו חוויות שליליות בשלבי ההתנסויות בהוראה היו בעלי מוטיבציה אקסטרניסטית נמוכה מבחינת הרצון להישאר במקצוע בהוראה לאורך זמן.

מה דעתך?

    היכן ניתן למצוא את המאמר המלא?

    פורסמה ב 13/03/2011 ע״י איילת זילברמן
    מה דעתך?