מחנכת בע"מ

חמש עשרה שנות עבודה מרתקות בחינוך ובהוראה הביאו לכתיבת ספר זה. הספר הינו מדריך שימושי למורה ומחנך המלווה את הקורא מרגע קבלת ניהול הכיתה ועד לטכס פרידה בסוף כיתה י"ב.
בספר יש התייחסות לצדדים השונים בניהול הכיתה: שעות חינוך, טיול שנתי, מפגשים עם ההורים, ניהול יומי שוטף, ומעל הכולהקשר עם התלמיד.
בספר משולבים גם סיפורים אישיים המבליטים את מורכבות מקצוע ההוראה .כמעט בכל הסיפורים בוחנת הכותבת סיטואציה בהיותה תלמידה ו/או סיטואציה דומה בהיותה מורה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya