מחויבים לתלמידיהם וזקוקים לתמיכה: כיצד ההקשר הבית-ספרי משפיע על נשירה או תחלופה של מורים בבתי"ס עירוניים באוכלוסיות עניות

מאת: M. Kraft

Kraft, M., ET AL., (2012). Committed to their students but in need of support: How school context influences teacher turnover in high-poverty urban schools, Harvard Graduates School of Education, 1-39.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

מילות מפתח: נשירה והתמדה של מורים , תחלופת מורים, תמיכה

משיכה ושמירה על מורים יעילים בבתי ספר עירוניים באוכלוסיות עניות הוא אתגר קריטי. יש חוקרים המפרשים את שיעורי התחלופה הגבוהים בבתי-ספר אלה כעדות לכך שמורים מעדיפים לעבוד עם תלמידים חזקים, משיגים. אחרים טוענים שמורים עוזבים כתוצאה מתנאי עבודה דלים הקיימים באופן מתמיד בבתי ספר אלה. על אף יצירת איזון בהיבט של חלוקת משאבים תקציביים, תפרוסת המורים המיומנים עדיין אינה שווה, ואיוש בתי ספר אלה במורים יעילים מהווה קושי(Allensworth et al., 2009). הטיעון המובא במחקר זה הוא שעדויות ממחקרים רחבי-היקף מראים שהדפוס של עזיבת בתי ספר "קשים" עשוי לשקף העדפות של מורים לסביבות עבודה טובות יותר ולא לתלמידים אחרים (Ladd, 2011, Johnson et al., 2012).

במחקר המוצג רואיינו 95 מורים ומנהלים בששה בתי ספר כדי להבין את דעותיהם על העבודה עם תלמידים וכיצד ההקשר הבית-ספרי משפיע על התנסויותיהם. המורים נשאלו כיצד הם רואים את ההוראה לתלמידים מאוכלוסיות עניות ואת הדרכים שבהן בית הספר משפיע על כך.

מן הממצאים:

1) תפיסת תפקיד המורה- המורים נתנו ביטוי לתפיסה אחרת, מרחיבה של תפקידם: המורים מחויבים לתלמידיהם ויוצרים איתם קשרים אישיים, המורים מכירים באתגרים שעומדים בפני התלמידים ובפני יכולותיהם ושמחייבים גם אותם, האתגרים דורשים הרחבת תפקיד המורה; תפקיד המורה באוכלוסייה זו מתגמל וגם תובעני יותר, המורים חשו סיפוק רב יותר כשעזרו לתלמידים להצליח למרות הקשיים.

2) התפקיד הממתן של ההקשר – המורים ציינו כי המחויבות העמוקה לתלמידים אינה מספיקה להתמדה בבתי-הספר. יש צורך בתמיכה בכמה תחומים: תמיכה בהוראה ובניווט בין קשיי ההוראה לתלמידים מאוכלוסיות מצוקה, מתן תמיכה סוציאלית רחבה יותר לתלמידים ולמשפחותיהם כדי לסייע למורים ליצור את הקשרים הבין-אישיים איתם, סדר ומשמעת בבית הספר משפיעים על הדרך שבה מורים עובדים; מועדפים בתי ספר שיש בהם תוכניות משמעת יעילות ותרבות בית-ספרית המטפחת ומחייבת סדר וכבוד.

ממצאי המחקר מאתגרים שתי הנחות מרכזיות המצויות בבסיס החלטות מדיניות מקובלות בהתייחס לעבודה בבתי ספר "קשים": 1. מורים בבתי-ספר באוכלוסיות מצוקה מעדיפים ללמד ילדים אחרים מוצלחים יותר, 2. יכולת אישית ומסירות מספיקות כדי להתגבר על הקשיים בעבודה ולהביא את התלמידים להישגים. לדעת החוקרים מורים שבחרו ללמד בבתי ספר עירוניים קשים עשו זאת והתמידו בזכות התלמידים ולא למרות התלמידים. מורים אלה מונעים ע"י מחויבות לשוויון, והקשרים האישיים שיצרו ותחושת השמחה שחשו בתמיכה בהם היוו סיבות להתמדתם.

ההצלחה האקדמית של בתי ספר כאלה (במאמר מובאות שתי דוגמאות) מראה ששיפור תלוי בתשובות ארגוניות מתוכננות לאתגרים הקשים ובהקפדה על מימושן, ולא רק במאמצים מצטברים של מורים בודדים בכיתות. בתי ספר שבהם לא התקיימו תנאים אלה פגעו ביכולת המורים ודחפו לנשירתם. תחושות של ניכור ובדידות מנעו מהם יכולת להתמקד בתלמידים ובלמידתם והיטו אותם לעזיבה.

על קובעי מדיניות להתמקד במדיניות שמושכת ומשמרת מורים יעילים ומבטיחה מינוי מנהלים יעילים שיכולים לשנות את תרבויות בתי הספר. מנהיגות בית-ספרית יעילה מכירה וממנפת את המומחיות הקיימת בה כדי לשפר את יכולות הסגל, לקדם מעורבות הורים וקהילה ונותנת למורים הזדמנויות לשתף פעולה עם עמיתים, עם הורים ועם צוותי התמיכה בתלמידים במצבי קושי מיוחדים. על מנהלים בבתי ספר אלה ליצור סביבה בטוחה, מסודרת ומקדמת למידה.

ביבליוגרפיה

Allensworth, E., et al., (2009). The schools teachers leave: Teacher mobility in Chicago public schools, Chicago, IL: Chicago Consortium for school research.
Johnson, S.M., Kraft, M.A., & Papay, J.P. (2012). How context matters in high-need schools: The effects of teachers’ working conditions on their professional satisfaction and their students’ achievement, Teachers College Record,114(10).
Ladd, H. (2011). Teachers’ perceptions of their working conditions: How predictive of planned and actual teacher movement? Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(2), 235-261

מה דעתך?

Allensworth, E., et al., (2009). The schools teachers leave: Teacher mobility in Chicago public schools, Chicago, IL: Chicago Consortium for school research. Johnson, S.M., Kraft, M.A., & Papay, J.P. (2012). How context matters in high-need schools: The effects of teachers’ working conditions on their professional satisfaction and their students’ achievement, Teachers College Record,114(10). Ladd, H. (2011). Teachers’ perceptions of their working conditions: How predictive of planned and actual teacher movement? Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(2), 235-261

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?