מחוון להערכת התנסות של סטודנטים להוראה

מקור: אתר מלווה קורס: המורה כלומד, מלמד ומחנך, הדרכה פדגוגית, שנה ג'. מכללת אורנים .

מנחות: עדנה בשן וד"ר מירי הראל, מכללת אורנים .

מחוון ההערכה פדגוגי יעיל הכולל את פירוט המיומנויות עפ"י הקטגוריות והקריטריונים הבאים:

ממד הלמידה (ניצני שליטה, שולט, שולט היטב)

ממד התכנון (ניצני שליטה, שולט, שולט היטב)

ממד הביצוע (ניצני שליטה, שולט, שולט היטב

ממד ההערכה (ניצני שליטה, שולט, שולט היטב)

ממד הרפלקציה (ניצני שליטה, שולט, שולט היטב)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya