מחוון ככלי הערכה בהכשרת מורים – מפגש מקוון

הגורם המארגן: המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות, מכון מופ"ת

באתר ניתן למצוא תקצירים ומצגות של ההרצאות שניתנו ביום העיון המקוון:

עקרונות בבניית מחוון רב-ממדי (ד"ר מרים וליצקר)
מחוון ככלי הערכה בהכשרת מורים (ד"ר קארי סמית)
rubric for scoring postsecondary academic skills (ד"ר יעקב גויסקי)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya