מותר לדבר בשיעור: 50 סדנאות לפיתוח צוות ולמסוגלות אישית

הירט, ז. (2018). מותר לדבר בשיעור: 50 סדנאות לפיתוח צוות ולמסוגלות אישית, מדיה 10 הוצאה לאור, רמת גן.

 

רבות נכתב על הדיאלוג בבית הספר, על חשיבותם של ההקשבה ושל השיתוף ועל הצורך במעורבותם של כל הגורמים בעשייה החינוכית למען הפיכתה של המערכת לא רק ליעילה יותר אלא גם לנעימה יותר. מתוך מודעות לסביבה המשתנה ולתרבות הארגונית המאפיינת את חדר המורים הישראלי, צצות חדשות לבקרים יוזמות חינוכיות מרחיקות לכת וראות ששמות להן למטרה לשנות נורמות, אמונות ודפוסי התנהגות שאבד עליהם הכלח.

אלא שמטבע הדברים, עד שהעצות הטובות תוכלנה להיטמע באופן מוסדר במערכת המשתנה, זמן יקר יחלוף, ובינתיים צוותי ההוראה משוועים לכלים שיסייעו להם להתמודד עם אתגרים ישנים וחדשים הרובצים לפתחם. ממש לשם כך נועד הספר מותר לדבר בשיעור: 50 סדנאות לפיתוח צוות ומסוגלות אישית, המאגד בשלושה שערים (אקלים בית ספרי, שעה פרטנית, חגים וערכים), סדנאות מגוונות המאפשרות למחנכים ולמנהלים לתרגם חזון ערכי למסרים גלויים וסמויים, המחלחלים ברגישות ובעקביות אל לבם של התלמידים ומשם אל מערכות היחסים בין הקהילה לחברה הישראלית.

בראשיתו של כל שער מציגה המחברת, בעלת M.A בתכנון לימודים והערכה, מאמנת, יוזמת ומלווה תהליכי שינוי בבתי ספר בארץ ובחו"ל, את הרציונל העומד בבסיס השער, המלווה את כל הסדנאות והפעילויות המוצעות בו. אך למרות העושר הפרקטי המובא בספר, המחברת מדרבנת את הקורא/ת לא להסתפק בפעילויות כפי שהן ולהוסיף עליהן כראות עיניו של המחנך או המנהל. כל פעילות מוסברת בפרוטרוט ובאופן נגיש המאפשר יישום מהיר שלה בכיתה או בחדר המורים.

לספר מצורפת רשימת מושגים בסיסיים ומרכזיים לספר, המאפשרת למשתמש לעמוד על מובנו המדויק של המושג, כפי שהוא מוצג בספר, ורשימה ביבליוגרפית צנועה. אך למרות תוספות אלה, אין מדובר בספר אקדמי מובהק, אלא בספר העולה מן השטח ופונה אל השטח, במטרה לנהל דיאלוג חי ודמוקרטי עם הקהילה החינוכית על מרכיביה השונים.

 

לרכישה

לקריאה נוספת

הכשרת מורים תוך התמקדות בפיתוח יכולות רפלקטיביות ויכולות ליצירת קשרים בין-אישיים

ללמד על החגים בבתי ספר ציבוריים: אפשר להימנע מנושאים מעוררי מחלוקת ועדין לכבד את מגוון הסיפורים על החגים, דמויות וריטואלים כסמלים לערכים חיוביים

ליצור הרמוניה מגיוון: מה מגלה הקונפוציוניזם על ערכו האמתי של החינוך הליברלי במאה ה-21

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya